Alcesta
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Christoph Willibald Gluck (1714-1787)
Libreto:    Ranier Di Calzabigi
Premiéra: 16.12.1767 Vídeň
 

1. dějství: Před palácem krále Admeta hlasatel oznamuje lidu, že král umírá. K nářkům všech shromážděných se připojuje také královna Alcesta, která se v doprovodu svých dvou synků ubírá do Apollónova chrámu k modlitbám za svého chotě. Modlitby královny se mísí s chrámovým zpěvem a bohoslužbami kněží. Tu se stane podivná věc. Náhle se rozzáří Apollónův obraz a ozve se nadzemský hlas. Sděluje, že král může být zachráněn, pokud někdo za něho obětuje život svůj. Všichni se zděšeně odvracejí,  jen královna u oltáře zůstává, usmířená podvolit se tomuto požadavku, jen aby   svého chotě před smrtí zachránila. Apollón její oběť přijímá.

2. dějství: V paláci se všichni radují z králova uzdravení, ale samotný král propadá hlubokému smutku, když slyší, jakou cenu je nutno zaplatit za jeho život. Odmítá královninu oběť, vždyť život bez milované ženy nemá pro něho smysl.

3. dějství: Ve Ferae znovu vládne smutek. Lid shromážděný před palácem   truchlí pro Alcestu. Herakles, jenž se právě vrací po vykonaných slavných činech k příteli Admetovi, aby si u něho odpočinul, je překvapen zjištěním, jaký osud královnu čeká. Prohlásí, že Alcestu smrti vyrve. V pustinách, kudy se vchází do podsvětí, bloudí Alcesta a hledá do něho vstup. Objevuje se však Admetos a nabízí bohu smrti Thanatovi svůj život za život Alcesty. Ale její oběť je již přijata. Thanatos nemůže měnit vůli bohů, a nechává proto  Alcestu odvést svými duchy. Admetos se za ní vrhá, ale předejde ho Herakles, přemůže smrt a vyvede Alcestu z podsvětí. Tolik lásky a obětavosti zdolá také vůli Apollóna. Dovoluje Alcestě návrat do života a vrací ji Admetovi.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.