Zásnuby v San Domingu
Opera o 2 dějstvích
Skladatel: W. Egk
Libreto:    W. Egk
Premiéra: 27. 11. 1963 Mnichov
 

Prolog:  Pan Černý a pan Bílý se přou o průběh povstání otroků v San Domingu v roce 1803. Vtom se objeví stíny aktérů z té doby, obviňují oba ze lži a zaujatosti a ukazují, jak to doopravdy bylo.

1. dějství:  Francouzský důstojník Christoph von Ried hledá během povstání ochranu před prudkým lijákem v opuštěném domě plantážníka. Mulatka Babekan a její krásná dcera Jeanne ho žádají, aby zůstal a tajně doufají, že ho pak budou moci vydat Hoangovi, vůdci povstání. Jeanne byla dosud vždy ochotna sloužit jako volavka na nenáviděné bělochy, které Hoango potom vraždil. Tentokrát se ale do své oběti zamiluje a také Christoph je fascinován její krásou. Jeanne je rozhodnuta s Christophem utéci a zachránit ho před Hoangovou pomstou. Babekan žádá od své dcery, aby Christopha vzhledem k Hoangově nepřítomnosti usmrtila sama, ale Jeanne se pokusí navázat spojení s francouzskou armádou a prosí nebesa o pomoc.

2. dějství:  Hoango se vrací. Babekan mu ukazuje novou oběť. Aby získala čas a před svými lidmi zatajila své skutečné úmysly, Jeanne spícího Christopha spoutá.

Mezihra:  Pan Černý a pan Bílý se zase dohadují o tehdejších událostech, opět se do jejich hovoru vmísí stíny minulosti a napomínají živé, aby se naučili žít společně.

2. dějství pokračuje: Christoph se probudí a myslí si, že ho Jeanne zradila. Ta ale zavolala Gottfrieda von Rieda, který o půlnoci vniká s vojáky do domu, aby svého synovce osvobodil. Hoango a Babekan jsou zajati a odsouzeni k smrti. Jeanne za ně marně úpěnlivě prosí. Oba ji proklínají. Christoph ji považuje za zrádkyni a zastřelí ji. Když se pak dozví, co pro něho obětovala, zhroutí se na její mrtvé tělo.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.