Peer Gynt
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: W. Egk
Libreto:    W. Egk podle H. Ibsena
Premiéra: 24. 11. 1938 Berlín

Obsah:  Norský selský synek sní o tom, že se stane císařem světa. Opustí Aasu, svou matku i Solveigu, svou milou. Zaplete se se skřítky podzemního světa a dopustí se zrady a křivé přísahy. V Americe nabude bohatství, zase jej ztratí a sám zpustne. Vrací se do vlasti. Rodný dům je mezitím prodán v dražbě a jeho matka již nežije. Neznámý člověk ho zavede do nitra země, kde ho král skřítků postaví před soud. Svědkové líčí všechny jeho špatné skutky. Na přímluvu jeho matky je mu poskytnuta poslední šance, aby našel člověka, který by o něm mohl říci něco dobrého. Neznámý ho přivede do své chatrče, kde na něho čeká Solveiga. Jen její láska ho může spasit.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.