Kouzelné housle
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: W. Egk (1901 – 1983 Auschesheim)
Libreto:    Andersen a Egk dle O. von Pocciho
Premiéra:  22. 5. 1935 Frankfurt
 

1. dějství:  Kašpar, který pracuje u sedláka jako čeledín, se rozhodne od něj odejít, děvečka Grétka ho chce doprovázet. Kašpar žádá od sedláka svou mzdu, ale ten naopak vyžaduje peníze od něj za to, že poškodil jeho sekeru, motyku a pluh. Grétka se nabídne, že tuto škodu odslouží a dává milému s sebou na cestu svoje poslední tři krejcary. Na křižovatce se Kašpar setkává s Fangaufem, Schnapperem a se žebrákem, kterému obětuje vše, co dostal od Grétky. Tu se les promění v zemské nitro a ze žebráka se stává Cuperus, mocný duch země. Kašparovi daruje jako poděkování kouzelné housle, které si však smí ponechat jen tehdy, když se vzdá lásky. Kašpar už je zase na křižovatce. Přichází Guldensack s pytlem plným peněz. Kašpara považuje za loupežníka a ohrožuje ho pistolí. Ten ale zahraje na housle a Guldensack musí tančit tak dlouho, dokud neomdlí. Kašpar odchází, ale Fangauf a Schnapper Guldensacka oloupí. Když se probere, domnívá se, že ho obral Kašpar a přísahá mu pomstu.

2. dějství: Mezitím se z Kašpara stává slavný houslový virtuos Spagatini. Grétka slouží jako komorná u zámecké paní Ninabelly, jejímž dvorním maršálkem je Guldensack. Ninabella ho posílá za Spagatinim, který má hrát na její slavnosti. Aby se ujistila, že skutečně přijde, pověřuje Grétku, aby virtuosa rovněž vyhledala a předala mu peníze a tajný vzkaz. Kašpar - Spagatini stoluje v hostinci. Guldensack v něm poznává domnělého loupežníka, sám se ale poznat nedá. Úspěšně spolu jednají o gáži za Kašparovo vystoupení na zámku. Grétka je šťastná ze shledání s Kašparem, ale ten se k ní nechce znát, proto s pláčem odchází. Po ní za ním ještě přichází starosta a předává mu zlatý čestný řetěz města.

3. dějství:  V zámecké zahradě doznívají poslední takty Kašparova koncertu. Všichni jsou nadšeni, také Ninabella je Kašparem okouzlená. Svádí ho tak dlouho, až ji políbí. Vtom ovšem housle ztrácejí svou kouzelnou moc a Cuperus v podobě žebráka si je bere zpět. Kašpar je na naléhání Guldensacka a Amanduse, odmítnutého Ninabellina milence, zajat stráží jako loupežník. Je odsouzen k smrti a odvádějí ho z města na šibenici. Grétka pro něho marně prosí o milost. Mezi přihlížejícími zvědavci je také žebrák Cuperus. Podstrkuje Kašparovi kouzelné housle a lidé ho ještě jednou chtějí slyšet hrát. Fangauf a Schnapper se pod vlivem hudby přiznávají, že loupež spáchali oni a Kašpar je omilostněn. Vzdává se houslí a touží jen po prostém životě se svou Grétkou. Všichni se radují, neboť vědí: "Bohatství a počty mohou pominout, ale láska a věrnost jsou věčné!"
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.