Notre Dame v Paříži

 Představa
Zdroj
Model vnějšku
Zdroj
Model vnitřku
Zdroj
Půdorys - Zdroj
Reálná podoba zvenku - zdroj
Reálná podoba uvnitř - zdroj