Mignon
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Ambroise Thomas (1811 – 1896)
Libreto:    M. Carre a J. Barbier
Premiéra: 17.11.1866 Paříž
 

1.dějství: V zájezdním hostinci malého německého města se veselí měšťané. Je tu i Lotario, potulný pěvec, který po světě hledá svou ztracenou dceru, jsou tu kočovní herci, opuštěni svým direktorem, s krásnou Filinou v čele i tlupa cikánů a s ní děvčátko Mignon. Náčelník cikánů Jarno jej nutí k tanečnímu výstupu. Když se Mignon vzpírá, zvedá na ni hůl. Tu se dívky zastane Lotario a po něm ještě zakročí mladý muž Vilém Meister, student z Vídně, plný romantické touhy po lásce a dobrodružství. Zatouží stát se osvoboditelem dívky, i když se mu více líbí koketní Filina. Když slyší, že Mignon nemá nikoho na světě a že kdysi byla vyrvána rodičům odkudsi ze slunného kraje kvetoucích citronů, rozhodne se vykoupit ji z rukou cikánů. Mignon z vděčnosti podá hrst květů Lotariovi i Vilémovi. Ten už však zcela podléhá Filininu kouzlu. Je ochoten i ke sporu s jejím ctitelem Bedřichem. Následuje ji na zámek barona Rosenberga, který celou hereckou společnost zve na představení. Vilém sebou bere Mignon jako páže, ale její květy daruje Filině. Jen Lotario odchází za svým přeludem sám a sám.

2. dějství: Mignon už není takovým dítětem, jakým se zdá. Musí vyslechnout, jak se Vilém dvoří Filině a její srdce se naplní žárlivostí. V zámeckém pokoji si z touhy po kráse obleče Filinin šat a způsobí tím, že si Vilém uvědomí její krásu a věk. Z toho, jak obětavě se mu Mignon vrhne na pomoc při souboji s Bedřichem, tuší i její lásku. Domnívá se proto, že bude nejlepší se s ní rozloučit. Ubohé děvče volá na pomoc toho, který jej projevuje tolik laskavosti. Lotario se skutečně objeví. Slyší Mignon naříkat na svůdkyni Filinu a touží, aby vše kolem ní bylo v plamenech. Ve svém pomatení stařec splní její přání a zapálí divadlo. Filina jako královna víl zatím sklízí úspěch, ale cítí, že Viléma stále více přitahuje Mignon. Aby ji ponížila, posílá ji jako služku do divadelní šatny pro květiny. Tu ale již zachvátily plameny a Mignon je v nebezpečí. Zachraňuje ji Vilém a raněnou vynáší z ohně.

3. dějství: Vilém nemocnou dívku i s Lotariem odváží do Itálie, aby tu našla zdraví. Náhodou se ocitnou v dávno opuštěném zámku, jehož majitel, hrabě Cipriani, po smrti své ženy a únosu dcery záhadně zmizel. Připomínkou tohoto jména a historie se náhle probouzí Lotariova paměť. On je hrabě Cipriani! Potvrzuje se i další jeho tušení. Mignon vzápětí poznává dům i prostředí, z něhož byla kdysi vyrvána. Ve skutečnosti je hraběcí dcera Sperata. Raduje se z návratu domů a je šťastná, že konečně získala  Vilémovo srdce. Její upřímná láska zvítězila nad Filininou krásou.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.