Dialogy karmelitek
Opera o 3 dějstvích
Skladatel:  Francis Poulenc (1899 – 1963)
Libreto:     E. Lavery
Premiéra:   26.1.1927 La Scala
 

Obsah:  Patnáctiletá Blanche de la Force se narodí za okolností, které v ní zanechávají trvalý strach ze života. Když totiž její otec, markýz de la Force jede v korunovační den se svou manželkou Paříží, je ohrožován rebelující masou. Těhotná markýza z leknutí porodí a poté zemře. Strach, který citlivé stvoření už od dětství trápí, je neustále přiživován zprávami o revolučních lidových povstáních. Otec nakonec vyslyší Blanchino přání vstoupit do kláštera. Když chce Blanche přijmout karmelitánské jméno sestra Blanche od smrtelného Kristova strachu, představená se ulekne, neboť si kdysi chtěla dát stejné jméno, ale projeví souhlas. Blanche získává milou družku ve veselé karmelitce Konstanci. Brzy nato prožije celé společenství bolestné umírání představené. Sestry se ptají, zda představená svým prožitkem smrtelného strachu nezastoupila některou z nich. Hrůzné vize představené se pro karmelitky záhy mají stát skutečností. Blanchin bratr prchá před revoluční lůzou, ale svou sestru k útěku z kláštera nemůže přemluvit. Události se přiostřují. Karmelitky jsou vykázány. Lidové masy vnikají do kláštera a pustoší kapli. Nová představená shromažďuje sestry kolem sebe, aby složily slib, že jsou připraveny stát se mučednicemi. Blanche sice slib složí, ale krátce nato prchá ze strachu, že nebude schopna ho dodržet. Utíká do svého domovského paláce. Ten je ale zpustošen a její otec popraven. Blanche doufá, že krvavou koupel revoluce bude moci přežít v selském přestrojení. Mezitím jsou karmelitky zajaty a odsouzeny k smrti na popravišti. Představená své sestry připravuje na těžkou zkoušku. Blanche se o události dozví stejně jako zástupkyně představené matka Maria od Kristova převtělení. Podobně jako Blanche žije v Paříži ve světských šatech a chce nyní následovat karmelitky na popravu. Zpovědník je ale přiměje, aby od svého úmyslu upustily, protože Bůh je zjevně nepředurčil k mučednictví.  Když karmelitky se zpěvem kráčejí ke gilotině a nakonec vystoupí na popraviště i sestra Konstance, vytrhne se Blanche z okounějícího davu. Osvobozena od bázně mysticky prožité smrtelnou úzkostí bývalé představené, která zemřela v klášteře, pokleká jako poslední pod ostří gilotiny.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.