Kryštof Kolumbus
Opera o 2 dějstvích
Skladatel: D. Milhaud
Libreto:    P. Claudel
Premiéra:  5.5.1930 Berlín
 

Obsah:  Kryštof Kolumbus se nejdříve objevuje na filmovém plátně za jevištěm. Je to zlomený a nemocný stařec sedící v jednom hostinci ve Valladolidu. Když ho vypravěč a sbor vyzvou, “aby překročil hranici”, vystoupí ve své druhé podobě na jeviště. Přidruží se k němu žalobce a obhájce, kteří spolu vedou o Kolumbovi řeč. Pak Kolumbus II. sleduje sám sebe, t.j. Kolumba I. Symbolem, který propojuje scény, je holubice odkazující k objevitelovu jménu podle francouzského slova “la colombe”. Současně však naznačuje Kolumbovo božské poslání prostřednictvím sv. Ducha. Navíc je po pozemských bojích znamením míru. Zobrazuje také lidskou duši na předělu pozemského a onoho světa. Ke Kryštofu Kolumbovi, od mládí nadšenému čtenáři cestopisů Marka Póla, přiletí holubice, která má na nožce zlatý prsten. Je to holubice kastilské královny Isabelly. Kolumbus ji považuje za znamení mise, jež spojuje kontinenty, a prosí u dvora o financování své výpravy. Zbožná královna pozná na Kolumbově ruce svůj prsten. Na její přímluvu jsou peníze na výpravu povoleny. Když bouře a vzpoura na palubě lodi nejvíce ohrožují úspěch celé plavby, objeví se holubice opět, tentokrát jako důkaz blížícího se pobřeží. Nová země je však chudá. Kolumbus je deportován zpět do Španěl v řetězech. Ale netíží ho jen řetězy, nýbrž také stáří, nemoc, bída a svědomí. Královna Isabella, která mu byla nakloněna a  milovala ho, zemřela. Jeho vlastní doba už na něho zapomněla. Přijíždějící Kolumbus II. pocítí sám se sebou soucit. Ve výčepu ve Valladolidu se opět ztotožní s Kolumbem I., jenž stojí na konci svého života. Hospodský chudákovi přinese účet jako symbolické vyjádření zúčtování se smrtí a Kolumbus umírá. Vidí Isabellu, která po něm žádá prsten a mezka, jeho poslední pozemský majetek, a volá ho k sobě. Spatří ještě v obrysech kontinent, který objevil a nad nímž se vznáší holubice. Také nad umírajícím Kolumbem. V nebeské říši jeho duše nalezne Isabellu.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.