Robert ďábel
Opera o 5 dějstvích
Skladatel: Giacomo Mayerbeer
Libreto:    Scribe a Delavigne
Premiéra: 22.11.1831 Paříž

1. dějství: Příběh se odehrává na Sicílii v normanské době ve 13. století. Nedaleko Palerma v táboře rytířů se koná turnaj. Objevuje se tu také normanský rytíř Robert, provázený záhadným společníkem Bertramem. Do veselí zaznívá zpěv poutníků a jeden z nich, mladý sedlák Raimbaud, popouzí Roberta k hněvu písní o vládci Normandie, o Robertovi, který jakožto syn ďábla byl pro krutost vyhnán z vlasti. Robert prohlašuje, že on je tím knížetem a odsuzuje Raimbauda, svého poddaného, k smrti. Jeho zlobu však usmíří Raimbaudova nevěsta Alice, v níž Robert poznává dávnou přítelkyni. Alice mu přináší testament jeho nedávno zemřelé matky. Smí si ho však přečíst, až se prý oprostí od všech hříchů. Robert zatím list ponechává Alici, protože je pln vášně k sicilské princezně Isabelle, která ho stále odmítá pro jeho žárlivost a urážky. Alice se nabízí, že Isabellu s ním usmíří a že jí předá od něho dopis. Robertův zlý rádce Bertram tuší, že tím by se Robert vymanil z jeho moci, proto ho zláká ke hře. Když Robert prohraje vše, co má, stává se opět bezmocnou Bertramovou loutkou.

2. dějství: Ve svém paláci princezna Isabella vzpomíná na Roberta. Pro jeho dlouhé mlčení se domnívá, že ji opustil, proto souhlasí se zásnubami s princem z Granady. Dostává však od Alice Robertův dopis a doufá, že přijde o ni bojovat v turnaji s jejím ženichem. Bertram však vyláká Roberta do hlubokého lesa pod záminkou, že tam se má utkat se svým soupeřem. Tím  promešká turnaj a znovu ztratí důvěru Isabelly.

3. dějství: U skalisek sv. Ireny se Raimbaud, který tu čeká na Alici, setkává s Bertramem. Ten zlatem a sliby bujného života zláká mladého sedláka, aby se Alice zřekl. Tak bude mít opět jednu duši pro peklo. Když Alice přichází za Raimbaudem, s hrůzou spatří pekelné běsy a slyší, že Bertram má dnes do půlnoci Roberta přimět k podepsání  smlouvy s peklem, jinak že sám bude zničen. Poté, co Bertram zahlédne Alici coby svědkyni této scény, pohrozí jí a všem jejím drahým zkázou, promluví-li o tom slova. Roberta pak přemluví ke svatokrádeži v hrobě světice sv. Rosalie, z něhož má jako čarovnou pomůcku k získání Isabelly vyrvat růžovou ratolest. Robert se odhodlá k hříšnému skutku a zmocní se jí.

4. dějství: V Isabellině paláci Robert ratolestí uspí všechny stráže a chce spící Isabellu unést. Ta však procitá. Tuší, že Robert propadá nečisté moci a prosí za něho boha. Probouzí své dvořany, kteří se na Roberta vrhají. On jim však s Bertramovou pomocí unikne.

5. dějství: Bertram Roberta odvádí před pronásledovateli do chrámové předsíně a slibuje mu znovu Isabellu, podepíše-li smlouvu s peklem. Představuje se mu jako jeho otec. Robert už téměř podléhá jeho svodům, když se znenadání objevuje Alice. Oznamuje mu, že ho Isabella očekává v chrámu. Čte mu pak z matčina dopisu varování před Bertramem, jenž jeho matce zničil život a usiluje také o jeho zkázu. Tu se konečně, právě o půlnoci, Robert vymaňuje z Bertramovy moci. Tím Bertram ztrácí také svoji moc a propadá se do pekel. Příběh končí oslavou dvojí svatby - Isabelly s Robertem a Alice s Raimbaudem.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.