Hugenoti
Opera o 5 dějstvích
Skladatel: Giacomo Meyerberr
Libreto:    E. Scribe a Deschampes
Premiéra:  29.2.1836 Paříž
 

1. dějství: Hrabě z Neversu má společnost katolických pánů, mezi které pozval i hugenota Raula de Nangis, neboť podle nařízení krále mají už konečně přestat náboženské pře a bitky mezi katolíky a hugenoty. Raul vypravuje o neznámé krásce, kterou před několika dny ochránil před obtěžováním vojáků a na kterou nemůže zapomenout. Ke svému překvapení
poznává tuto tajemnou dívku v dámě, jež právě vchází do Neversova domu. Netuší, že je to Neversova nevěsta, která ho však přichází požádat, aby ji zprostil zásnubního slibu. Raula však čeká i jiné překvapení. Páže mu zaváže oči a odvádí ho na tajemné dostaveníčko.

2. dějství: To Markéta z Valois zve k sobě Raula a zvěstuje mu, že na záruku míru mezi katolíky a hugenoty se má zasnoubit s katolickou šlechtičnou Valentinou, dcerou hraběte de Saint Bris. Raul souhlasí, dokud dívku nespatří. Když však pozná, že je to právě ta dívka, kterou považuje za Neversovu milenku, sňatek s ní odmítá. Otec dívky i hrabě Nevers mu za tuto urážku hrozí pomstou.

3. dějství: V chrámu se koná svatba Valentiny s Neversem. Raul nabídku k sňatku považuje za urážku vlastní osoby, proto vyzývá ještě téhož večera hraběte Saint Bris i Neverse na souboj. Tím se vlastně dobrovolně vydává do rukou svých nepřátel, kteří připravují léčku. Místo souboje má být prostě zavražděn. Valentina, která zaslechne, jak se její otec s ostatními katolickými pány domlouvá, chce Raula, kterého miluje, zachránit. Vzkáže mu proto, aby přišel na místo souboje ne sám, ale s ozbrojenými druhy. Večer před chrámem skutečně dojde k bitce mezi katolickými a evangelickými vojáky, až boj přeruší Markéta. Raulovi oznamuje, že ta, která mu zachránila život, byla Valentina a také to, že v jejím dřívějším vztahu k Neversovi nebylo nic nečestného. Raul lituje své dřívější unáhlenosti, ale Valentinu si již jako svou ženu odvádí Nevers.

4. dějství: V Neversově domě, kam Raul tajně přichází za Valentinou, vyslechne v úkrytu poradu katolických pánů a měšťanů o útoku na hugenoty v noci na sv. Bartoloměje. Signálem bude zaznění večerních zvonů. Raul, ač zdržován Valentinou, která se přiznává ke své lásce k němu, spěchá, aby své přátele varoval.

5. dějství: Na varování je už pozdě. Hromadné vraždění hugenotů propukne šílenou silou, a když krutá noc končí, všichni hugenoti jsou pobiti. Jen Raul zůstává nezraněn a může se na radu Valentiny zachránit, když přestoupí na katolickou víru. Její muž padl v boji, a tak nestojí již v cestě jejich štěstí. Raul ale odmítá, považoval by za zradu nyní odstoupit od své víry a přesvědčení. Valentina však nechce žít bez něho, proto, když je Raulův život katolíky ohrožen, prohlašuje se rovněž za hugenotku a padá, usmrcena spolu s Raulem rukou vlastního otce.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.