Afričanka
Opera o 5 dějstvích
Skladatel: Giacomo Meyerbeer (1791 - 1864 Berlín)
Libreto: E. Scribe
Premiéra: 28.4.1865 Paříž
 

1. dějství: Inez, dcera admirála Diega, se dovídá, že její snoubenec Vasco de Gama, důstojník Bernarda Diaze, na poslední námořní výpravě zemřel. Inez se podle otcova přání má stát ženou předsedy královské rady dona Pedra. Při ztroskotání Diazových lodí se však jako jediný zachrání právě Vasco, který přijíždí a ihned předkládá královské radě plán nové cesty. Na důkaz existence nových zemí přivádí dva otroky, Neluska a Seliku. Ze žárlivosti na možné Vascovy úspěchy i na Inez je don Pedro proti Vascovým návrhům. To Vasca popudí k urážlivým výrokům proti královské radě a don Pedro toho využívá, aby dal Vasca uvrhnout do vězení.

2. dějství: Ve vězení o Vasca pečuje Selika, která se do něho hluboce zamiluje i přes výčitky a hrozby Neluska, který zase miluje ji, kdysi vznešenou kněžnu svého kmene. Selika ví, že Vascova láska patří Inez, přesto mu chce pomoci k úspěchu a prozrazuje mu novou, výhodnější cestu mořem kolem ostrova Madagaskaru, jejího domova. Vasco tím více touží po svobodě. Dostává se mu jí obětí Inez, která se vdává za dona Pedra, aby tak vykoupila Vascovu svobodu. Dojat jejím činem, daruje jí Vasco Neluska i Seliku. Roztrpčen však slyší další těžkou zprávu, že nové výpravě nebude velet on, ale don Pedro, k němuž se Nelusko hlásí za kormidelníka.

3. dějství: Nelusko, pln divoké zášti k bělochům, přivodí během cesty zkázu dvou Pedrových lodí a chce zničit i třetí. Pedro mu stále důvěřuje, ač je varován. Tu se objeví loď Vasco de Gamy, který na vlastní pěst podniká výpravu za stejným cílem. Kvůli Inez, která jede s Pedrem, ho Vasco varuje, že žene svou loď do záhuby. Ten se však na něho nenávistně vrhá. Prudká bouře ale dává Vascovi za pravdu. Pedrova loď se rozbije o skaliska a všichni běloši jsou divochy pobiti.

4. dějství: Ze všech bělochů zůstává naživu pouze Vasco, kterého zachrání Selika tím, že ho prohlásí před svým lidem za manžela. Nelusko z lásky k ní její výrok potvrdí. Vasco, vděčen za záchranu, jí slibuje svou lásku, ale náhle zjistí, že Inez je také naživu. Tu Vasco znovu po ní zatouží.

5. dějství: Selika cítí, že Vasca k ní poutá pouze slib a čest. Rozhoduje se proto obětovat svou lásku. S Neluskovou pomocí zachrání Inez od smrti, ke které ji domorodci odsoudili. Nelusko posadí Inez i Vasca do člunu, který je doveze k Vascově lodi. Šlechetná Selika, hledíc na jejich odjezd, se odsuzuje k smrti určené pro Inez. Otráví se vdechováním omamné jedovaté vůně květů manzanilly.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková dne 6.5.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.