Josef a jeho bratři
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Etienne Nicolas Mehul (1763 - 1817)
Libreto:    Alexander Duvala
Premiéra: 17.2.1807 v Paříži

1. dějství: Děj líčí starý biblický příběh o Josefovi, který je jako chlapec svými bratry prodán do egyptského otroctví. V Egyptě si však dobude velkého důstojenství a moci. Nemaje zášti ve svém srdci, pomáhá jak jen může všem Izraelitům i svým bratrům, když v době nejvyšší nouze a hladu přijdou do Egypta prosit o pomoc. Josef je pozná, oni jeho ne.

2. dějství: Hlavní viník, Josefův bratr Šimon, se vyznává svému nepoznanému bratru, egyptskému místodržiteli, ze své viny. Josef se přesvědčuje o tom, že jeho starý otec i nejmladší bratr Benjamin po něm upřímně teskní. Oba proto zaujímají čestné místo po Josefově boku při egyptském slavnostním průvodu.

3. dějství: Egypťané se proti Josefovi bouří, protože prý svou přízní zahrnuje
cizí přistěhovalce. Josef však u krále snadno vysvětlí svůj čin a se všemi bratry se nakonec usmiřuje.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.