Manon
Opera o 5 dějstvích
Skladatel: Jules Massenet (1842 – 1912)
Libreto:    Meilhac a Ph. Gilles
Permiéra: 19.1.1884 Paříž
 

1. dějství: V zájezdním hostinci v Amiensu se schází podivná společnost cestujících. Je mezi nimi i Lescaut. Z rozhodnutí rodiny má odvést svou sestřenku Manon, lehkomyslné děvče, do kláštera. Mladé krasavici, které mnoho mužů nadbíhá, se ovšem do klášterních zdí nechce a chytře využije nabídky jednoho z hostů, Guillota. V jeho voze ujede z dozoru svého bratrance ne však s Guillotem, nýbrž s mladým kavalírem Des Grieux. Ten se jí líbí víc než Guillot.

2. dějství: V Paříži ve skromném bytě, který pro ni Des Grieux zařídil, se přelétavá Manon při vší lásce k němu brzy nudí. Des Grieux  je mladík počestný, chce si Manon vzít za ženu, a píše proto o souhlas svému otci. Ta však už myslí na jiného muže, jenž všechny její rozmary může snadněji splnit než Des Grieux odkázaný jen na to, co mu otec dá. Ten, kdo Manon svádí,  je Bretigny. Dokonce v přítomnosti jejího milence ji láká k odchodu. Vypráví jí, co se dozvěděl od jejího bratrance, že totiž hrabě Des Grieux ještě téhož dne dá svého syna násilím od Manon odvést. To se skutečně stane a Manon je volná.

3. dějství: Díky kráse užívá Manon plnými doušky svého volného života. Dostává od svých ctitelů vše, co si zamane, ale když náhodou zaslechne vyprávění hraběte Des Grieux, že jeho syn ze zklamání nad její proradností se rozhodl vstoupit do kláštera, najednou pocítí znovu k němu lásku. Opustí své přátele a rozjede se do kláštera St. Sulpice. Mladý kavalír se skutečně rozhodl pohřbít v klášteře své sny o štěstí. Odmítá prosby svého otce, aby se neuzavíral světu. Stačí však, aby se Manon znovu objevila a znovu mu přísahala svou lásku, a mladík zapomíná na její zradu i na své rozhodnutí a uprchne s Manon z kláštera.

4. dějství: V rukou lehkovážné Manon se rychle rozplyne dědictví, které dostal mladý Des Grieux po své matce. Manon se ale nedovede obejít bez přepychu. Vláká proto mladíka do herny a donutí ho hrát o velké sumy s Guillotem, který nezapomněl na to,  jak mu mladý muž odvezl Manon v jeho vlastním voze, a chce ho proto zničit. Obviní ho z falešné hry a dává ho
zatknout. Zatčení vítá i starý hrabě, který sem přichází, aby syna vytrhl z nečestného života. Má teď také příležitost nechat Manon pro nezřízený život policejně z Francie deportovat.

5. dějství: V Le Havru, odkud má být Manon vyvezena z Francie do Louisiany, se mladý Des Grieux s pomocí Lescauta snaží o její vysvobození.  Úplatkem se mu konečně podaří ji odvést z průvodu zavržených, ale již je pozdě na její záchranu. Křehká dívka nevydrží útrapy vězení a po převozu je na konci svých sil. Vroucně vzpomíná na vše, co se svým oddaným milencem prožila, a prosí ho za odpuštění. Teprve nyní, když se již nedá nic napravit, oceňuje velikost jeho lásky a umírá mu v náruči.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.