Zampa - mramorová nevěsta
Opera o 3. dějstvích
Skladatel: Louis Herold (1791 – 1833)
Libreto:    Duveyrier - Melesville
Premiéra:  3.5.1831 Paříž

1. dějství: Na mořském pobřeží stojí mocný zámek Lugano. Se svým otcem v něm žije krásná hraběnka Kamila. Právě toho dne se má uskutečnit její sňatek s důstojníkem Alfonsem, jenž Kamilina otce před časem zachránil z rukou lupičů. Kamila svému ženichovi vypráví o Alici Manfredi, mladé dívce, která před nedávnem zemřela lítostí nad zradou svého milence a je v kraji uctívána jako světice, ochránkyně milenců. Její socha v zámku zdobí slavnostní síň. Alfons podle vyprávění poznává, že tím viníkem je jeho bratr.  Náhle je Alfons ze zámku odvolán a podivný muž v širokém plášti přináší list od starého hraběte. Kamila se zděšením čte, že jejího otce zajal Zampa, loupežník, o němž se všichni domnívali, že je uvězněn. Kamila prý má splnit vše, oč ji příchozí požádá, pokud chce otce vysvobodit. Cizinec odmítá bohatství a šperky, žádá jen Kamilinu lásku. Je to Zampa sám, jenž má nyní Kamilina otce v moci. Náhle spatří sochu dívky a poznává tu, kterou svedl a zapudil. Jeho zpupnost se však ani před touto němou výčitkou nezastaví. V kruhu loupežníků, které si s sebou přivedl na zámek, oslovuje sochu, nabízí jí svatební prsten a manželství na jedinou noc. Socha se náhle pohne, sevře nabízenou Zampovu ruku a vezme si od něho prsten. Všichni se s úděsem rozprchnou.

2. dějství; Před zámkem Luganem u kaple s náhrobkem Alice Manfredi,  jeden z lupičů domlouvá Zampovi, aby uprchli, dokud je ještě čas. Už se prý rozšířila zpráva o Zampově útěku z vězení a budou mu brzy na stopě. Zampa však trvá na sňatku s Kamilou, která se konečně odhodlává zachránit svého otce. Kamilina komorná Ritta poznává v jednom z banditů svého nezvěstného muže. Kamila se opět setkává s Alfonsem, ale nesmí mu prozradit důvod svého jednání a nechává se obvinit z nevěry. Nešťastný Alfons cítí, že něco není v pořádku. Proto pověřuje svého kormidelníka Daniela, aby pomocí vojska zadržel posla, kterého záhadný ženich posílá do Messiny. Když pak přichází svatební průvod do kaple, Alfons zvedá svůj meč proti ženichovi. Hrůzou však ztuhne, neboť v něm poznává korzára Zampu. Ten však klidně snáší jeho útok i hrozby lidu, neboť list, který právě z Messiny obdržel, oznamuje, že dostává se svou družinou milost za vstup do armády proti Turkům. Zoufalý Alfons odchází a svatební průvod pokračuje v cestě do kaple. Když však kněz vztáhne ruce, aby svazku požehnal, Zampovi se opět zjeví socha Alice a hrozí mu, ukazujíc na prsten, který jí dal. Zampa pln strachu utíká z kaple.

3. dějství: Do pokoje nešťastné Kamily se vloudí Alfons a skryje se za záclonou. Kamila, nevědouc o jeho přítomnosti, prosí Zampu, aby ji nechal jít do kláštera. Zampa v domnění, že se jí oškliví jeho pirátské jméno, se prohlašuje za hraběte z Monzy. Tu vystoupí Alfons, omráčen tím, že se takto setkává se svým zavrženým bratrem. Ani zbraň proti němu nepozvedne  a nechá se odvléci Zampovými piráty. Zampa pak znovu vymáhá na Kamile lásku. Vtom se však setmí a Zampu bere za ruku místo Kamily socha Alice a strhne ho do hlubin. Za časného jitra na mořském břehu se tato socha Alice nádherně stkví v zářivém slunci. Před ní pokleká Kamila s Alfonsem, aby přijali požehnání starého hraběte, zachráněného vojáky z rukou pirátů.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.