Židovka
Opera o 5 dějstvích
Skladatel: Jacques Halevy (1799 – 1862)
Libreto:    E. Scribe
Premiéra:  23.2.1835 Pačřž
 

1. dějství: Na kostnickém náměstí je živo. Celé město slaví jako svátek den, kdy princ Leopold porazil vojsko nepřátel. Jen jediný člověk svátek neslaví, žid Eleazar, který tvrdí, že křesťanskými zákony, podle kterých byli jeho synové odsouzeni k smrti, se řídit nemusí. Městský hejtman Ruggiero jej pro rouhání posílá do vězení. Právě však z chrámu vychází předseda kostnického sněmu, kardinál de Brogni a poznává v Eleazarovi muže, kterého před mnoha lety vídal v Římě, v době, kdy on sám ještě nebyl duchovním, ale šťastným manželem a otcem. Nařizuje proto, aby byl Eleazar i jeho dcera Recha v klidu propuštěni. Mezitím se princ Leopold, jenž je v Kostnici na zapřenou, tajně vydává za Rechou. Předstírá, že je židovský malíř Samuel a Recha ho zve do Eleazarova domu na večerní slavnost sabbatu. Znovu však   Eleazarovi s Rechou hrozí nebezpečí, když je na Ruggierovo povzbuzování dav vyhání od chrámu a chce je vrhnout do jezera. Tentokrát je zachrání Leopold, poznaný jedním z důstojníků. A již císař Zikmund v slavnostním průvodu vstupuje do chrámu.

2. dějství: V Eleazarově domě se světí sabbat. Je přítomen i Leopold, ale  vyzradí Reše, že není stejné víry jako ona. Skryje se před nenadálou návštěvou princezny Eudoxie, která k Eleazarovi přichází pro démantový řetěz, dar určený jejímu ženichovi, princi Leopoldovi, na zítřejší oslavu vítězství. Uprostřed noci se Leopold znovu vrací a vyznává Reše, že je křesťan. Recha ví, že spojení křesťana se židovkou je trestáno smrtí obou. Přesto je ochotna k útěku s Leopoldem, ale Eleazar je zadrží. Na prosby Rechy je ochoten dát souhlas k jejich sňatku, ale když to Leopold odmítá, prokleje ho.

3. dějství: Při tabuli v císařské zahradě sám císař i Eudoxie vzdávají Leopoldovi poctu. Vstupuje však Eleazar s Rechou a přinášejí objednaný skvost. Recha v Leopoldovi poznává svého svůdce a veřejně prohlásí jeho vinu. Kardinál na poradě s kurfiřty poté vyřkne rozsudek. Leopold bude vyobcován z církve a spolu s Eleazarem a Rechou navěky proklet.

4. dějství: Do soudní síně přichází Eudoxie. Nechává si předvést Rechu a žádá ji, aby zprostila viny Leopolda tím, že odvolá své nařčení. Recha dlouho váhá, ale nakonec láska přemůže její pomstychtivost a své nařčení bere zpět. Kardinálům se sželí jejího mládí a vyzvou Eleazara, aby přestoupením na křesťanskou víru zachránil sebe i dceru. Eleazar odmítá, ale pronáší ve své nenávisti záhadné tvrzení, že kdysi před lety v Římě byla kardinálova dcera v ohrožení života při požáru otcova domu, ale že jakýmsi židem byla na poslední chvíli vyrvána z plamenů. Její jméno si však chce vzít s sebou do hrobu. Kardinál ho zapřísahá, aby se smiloval, ale Eleazar své tajemství neprozradí.

5. dějství: Ze soudního výroku se Eleazar dozvídá, že Recha své obvinění odvolala a že Leopold je pouze vypovězen ze země. Eleazar proto váhá, nemá-li Rechu přece jen zachránit před smrtí. Ptá se jí, chce-li se vzdát své víry a žít ve štěstí a poctách, ale bez něho. Recha odmítá a bez váhání vstupuje na popraviště. V okamžiku její smrti Eleazar kardinálovi prozrazuje, že Recha byla jeho dcera. Nyní s klidem v duši odchází na smrt.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.