Romeo a Julie
Opera o 5 dějstvích
Skladatel: Charles Gounod
Libreto:    J. Barbier, M. Carre
Premiéra:  27.4.1867 Paříž
 

1. dějství: V domě Capuletů se koná velký maškarní ples na počest narozenin mladičké Julie. Tajně sem přichází Romeo z rodu Monteků se svým přítelem Mercuriem. Tajně proto, že oba rody jsou v nesmiřitelném sporu. Romeo tu poprvé spatří Julii a je jí uchvácen stejně jako ona jím. Brzy však Romea poznává Tybalt, Juliin bratranec a málem dochází k bitce. Starý Capulet ji však zažehná odkazem na to, že na plese je každý hostem, přítel i nepřítel.

2. dějství: Romeo se ukrývá v Capuletově zahradě. Nemůže zapomenout na Julii. Ani dívku neopouští vzpomínka na sličného mladíka. Oba se bouří proti tomu, aby stará zášť bránila jejich štěstí. I přes to, že Capuletovi stoupenci Romea stále pronásledují, najde si Julie příležitost, aby Romea vyzvala tajnému sňatku. Stačí jen vzkázat, kdy a kam má přijít.

3. dějství: Romeo nachází odvážné řešení. Přivádí Julii do cely františkána, bratra Lorenza, který v naději, že láska mladých lidí přemůže starou zášť obou rodů, posvěcuje jejich svazek. Mezitím však tento svár rozsévá další neštěstí. Capuletovi lidé napadnou Romeova panoše Stefana a na jeho obranu se utkává Mercurio s Tybaltem. Romeo se snaží jejich souboj přerušit, ale sám je do sporu zapleten. Když Mercurio padne Tybaltovou rukou, rozlícený Romeo vyzve Tybalta na souboj a probodne ho. Za to je knížetem vyobcován z města a do večera ho má opustit.

4. dějství: Přes všechna nebezpečí se Romeo ještě naposledy odváží nepozorovaně vstoupit do domu Capuletů. Stráví celou noc s Julií a ráno před rozedněním se mladí manželé spolu těžce loučí. Sotva však Romeo zmizí, čeká Julii nová zkouška. Má se podle posledního Tybaltova přání ihned vdát za jeho přítele Parida. Julie utíká pro pomoc k otci Lorenzovi a dostává od něho kapky, které ji uvedou do spánku podobného smrti. Lorenzo ji ujišťuje, že až bude pohřbena do rodinné hrobky, přijde s Romeem, vyčkají jejího probuzení, a pak ji Romeo odvede daleko od Verony. Julie se odhodlává podstoupit zdánlivou smrt. Těsně před svatbou začne působit Lorenzův lektvar a Julie klesá k hrůze a zoufalství rodičů jako mrtvá.

5. dějství: Do hrobky, kde leží Julie, přichází bratr Lorenzo. Dovídá se, že Romeovi pro další spor s Capuletovci nemohla být doručena zpráva o tom, že Julie je mrtvá pouze zdánlivě. Jedna zlá náhoda stíhá druhou. Sotva bratr Lorenzo opouští hrobku, Romeo vchází. Je tu sám. Vidí mrtvou Julii a v zoufalství nad ztrátou své nejdražší bytosti vypije jed. V zápětí se Julie probouzí, z úst svého manžela ještě vyslechne tuto hrůznou zvěst a raději volí dobrovolnou smrt.


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.

Ah! Je veux vivre (Juliet's waltz)