Faust a Markétka
Opera o 5 dějstvích
Skladatel: Charles Gounod (1818 – 1893)
Libreto:    J. Barbier a M. Carre
Premiéra:  9.3.1859 Paříž
 

1. dějství: Ve své studovně se filozof Faust, doktor všech věd, oddává trudnému rozjímání nad marností života, krásy a víry. Nevěří již v nic, ani v dobro. Volí raději smrt. V okamžiku, kdy chce vypít jed, slyší venku veselý zpěv života a zaváhá. Od boha již pomoc nečeká, jen ďábel by mu mohl pomoci. Volá ho a žádá od něho mládí a lásku. Ďábel připraví smlouvu
na Faustovu duši, podá mu omlazovací nápoj a slibuje, že ještě téhož dne pozná krásnou mladou Markétku.

2. dějství: Před branami malého města je rušno. Sešla se mládež, studenti a vojáci a také Valentin, Markétčin bratr, který odchází na vojnu a svou sestru svěřuje do ochrany svého přítele, studenta Siebla. Do písní studentů se mísí ďábel Mefisto a zpívá jim svou jízlivou píseň o moci zla. Předpovídá několika z nich budoucnost. Valentinovi brzkou smrt z ruky člověka, který tu nedaleko dlí a Sieblovi, že každý květ v jeho ruce zvadne. Valčík přiláká z chrámu Markétku a za zvuků líbezné hudby jí Faust nabízí doprovod,
ale ona takovou poctu odmítá.

3. dějství: Před  Markétčiným domem se objeví nejdříve Siebel. Svěcenou vodou přemáhá Mefistovo kouzlo a pokládá Markétce na práh kytici svěžích květů. Mefisto však jeho květy odhodí a nastraží na dívku mocnější lákadlo, skříňku se skvosty. Markétka sestoupí do zahrady a vzpomíná na neznámého kavalíra. Sedne ke kolovrátku a do její balady o králi z Thule se stále mísí svůdná slova neznámého. Když nalézá šperky, je zmatená i zvábená a dá se ráda přemluvit lehkomyslnou sousedkou Martou, aby si je ponechala. Ráda také vidí, že druh kavalíra, na kterého tolik vzpomínala, Martu odvádí. Sama vzrušeně naslouchá Faustovu dvoření, vypravuje mu o svém prostém životě a konečně se s ním cudně loučí. Faust odzbrojen její něhou i prostotou nechá ji odejít a teprve po jízlivém Mefistově ponoukání vniká za ní do domu.

4. dějství: Markétka ve své světnici se těžko smiřuje se svým neštěstím. Ten, kterému darovala svou lásku, ji opustil a nechal v hanbě. Na náměstí se setkává Siebel s Valentinem, který se vrací z vojny domů. Svěří  mu Markétčino neštěstí. Sotva však Valentin vstoupí do domu, zazní posměšná Mefistova serenáda s příchodem Mefista a Fausta. Valentin ve Faustovi poznává svůdce své sestry, tasí zbraň, je však sám proti dvěma a Faustovou  rukou padne. Markétka přibíhá k těžce zraněnému bratrovi, on ji však umírajíc proklíná. Vloudí se do chrámu, zoufalá nad bratrovou smrtí a zkroušená jeho kletbou. Mefisto ji však vyhání jako oběť pekla a stíhá svým proklínáním.

5. dějství: Mefistovi není vhod, že se mu Faust láskou k Markétce vymaňuje z moci. Chce ho zahrnout silnějšími dojmy. Proto ho přivádí do Valpurziny kouzelné moci mezi příšery a čarodějnice. Slíbí mu lásku a zde ji Faust může nalézt mezi nejkrásnějšími ženami všech dob. Faust však zahlédne mezi děsivými i krásnými zjevy utrápenou Markétčinu tvář a hnán svědomím vyzývá Mefista, aby ho k ní zavedl. Markétku nalézají ve vězení. Je odsouzena k smrti pro vraždu svého dítěte. Ač téměř šílená zoufalstvím poznává svého milovaného. Vzpomíná na každé jeho slovo, ale vidí po jeho boku ďábla. Odmítá jít z vězení, nechce být osvobozena od trestu, který je spravedlivý. Prosí jen nebe o smilování a toho se jí dostává. Je svým utrpením vykoupena z moci pekelné a vznáší se k nebesům.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.