Bílá paní
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Francois A. Boieldieu (1775 – 1834)
Libreto:    E. Scribe
Premiéra: 10.12.1825 Paříž
 

1. dějství: Ve skotských horách se ve statku na avenelském panství připravují křtiny synka nájemce statku Dicksona. Chybí ale kmotr. Objevuje se však pozdní host, mladý důstojník Jiří Brown. Hledá tu přístřeší a rád za to slibuje kmotrovství. Vypravuje o svém velmi nejasném původu. Byl prý jako dítě odvezen do Anglie, pak svému nevlídnému pěstounovi utekl,
vstoupil do vojska, v boji byl zraněn, ale zachráněn a ošetřován neznámou dívkou, kterou teď hledá. Dovídá se od svých hostitelů, že zámek Avenel má být příštího dne v dražbě prodán. Jeho majitel byl před lety z politických důvodů vypovězen a kdesi ve Francii zemřel. Správce zámku tu sice hospodaří dobře, ale jen pro sebe, takže chce v dražbě zámek získat. Je to však člověk zlý a sobecký, proto se všichni nájemníci na panství domluví, že raději panství společně koupí. Vypravují Jiřímu o tom, že se na cimbuří zámku zjevuje Bílá paní, ochránkyně rodu. Není to jen pověra, vždyť i Dicksonovi kdysi pomohla měšcem dukátů za slib, že kdykoliv bude připraven jí sloužit. Právě nyní tajemným listem Dicksonovi slib připomíná
a vyzývá ho, aby se večer dostavil do zámku. To vše Jiřího velmi láká,
proto se rozhodne, že převezme Dicksonův úkol sám.

2. dějství: V zámku pozdě večer stará klíčnice Markéta hovoří s Annou, Gavestonovou schovankou o minulosti, o mladém hraběti Juliovi, který kdesi zmizel, i o staré hraběnce, které Anna sloužila do smrti. Anna se přiznává, že před časem ošetřovala jakéhosi anglického důstojníka. Ku
podivu však také ví, že této noci přijde do zámku Dickson. Už se také
ozve klepání, ale místo Dicksona vstupuje Jiří a přes Gavestonův odpor se usidluje v zámku. Bílá paní, kterou Jiří nedočkavě očekává, se skutečně objeví. Anna ihned pozná v Jiřím onoho důstojníka, kterého kdysi zachránila před smrtí, a žádá od něho pomoc na záchranu panství pro skutečného majitele. Tak přejde noc. Ráno dojde k dražbě. Zdá se, že panství
skutečně padne do Gavestonových rukou, ale na radu Bílé paní Jiří vydraží panství sám, ač nemá žádné peníze.

3. dějství: Je tedy rozhodnuto, že všechen majetek připadne Jiřímu, jenž však musí do poledne složit celou sumu. Spoléhá na pomoc Bílé paní. Anna mezitím tajně vyslechne z úst notáře, že mladý hrabě Julius žije a to pod jménem důstojníka Jiřího Browna, že však neví o svém pravém jménu. Bílá paní se tedy zjeví ještě naposled v rozhodující chvíli, odevzdá Jiřímu skříňku s penězi a prohlásí jej za skutečného majitele zámku, za hraběte Julia z Avenelu. Gaveston pln zloby, že jeho plány jsou překaženy, strhne Bílé paní závoj a tu vyjde najevo, že je to Anna, která tímto způsobem splnila poslední přání staré hraběnky. Vyzvedla poklad ukrytý v soše Bílé paní a hlídala jej věrně, aby zůstal zachován pro oprávněného majitele. Jiří, nyní Julius, poznává ovšem v Anně i onu dívku, která jej kdysi ošetřovala, a protože se mu líbí, zasnoubí se s ní.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.