Lovci perel
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Gerges Bizet
Libreto:    M. Carre a Cormon
Premiéra:  29.9.1863 Paříž
 

1. dějství:  Na břehu tančí a zpívají lovci perel, než se vydají na lov. Je s nimi i jejich vůdce Zorga, který hned nato vítá svého dávného přítele Nádira. Kdysi byli soky, oba milovali neznámou indickou kněžku. Dnes si slibují, že zapomenou na ten sen a budou přáteli jako dříve. Právě však přistává člun s kněžkou Lejlou, která podle dávného zvyku, nikým neviděna a neoslovena, má bdít vysoko na skále nad úspěchem lovu. Kněžka přísahá, že bez chotě, bez milence a přítele se tu bude zpěvem modlit. Kdyby nesplnila přísahu, propadla by trestu smrti. Nádir je otřesen. Poznává hlas dívky, kterou kdysi  miloval.

2. dějství:  Velekněz Nurabad odvádí Lejlu na skálu a připomíná jí přísahu. Lejla se neobává, že zradí a vypravuje, že již jako dítě dovedla statečností zachránit život neznámému lovci. Sotva zůstane osamocena, přiblíží se hnán svou touhou Nádir a oba se odevzdají své lásce. Jsou však překvapeni veleknězem a odsouzeni k smrti.

3. dějství:  Zorga souhlasí s rozsudkem nad Nádirem, ale nyní lituje své krutosti k příteli. Když však slyší, jak Lejla úpěnlivě prosí za Nádirův život a bere všechnu vinu na sebe, je zasažen žárlivostí a na vykonání rozsudku trvá. Lejla prosí o jednu milost. Aby Zorga po její smrti odevzdal zlatý šperk její matce. Tu poznává, že Lejla je ona dívka, která mu kdysi před lety zachránila život. Proto se rozhodne, že dívku i Nádira před smrtí uchrání. Zapálí domy vesničanů a ve zmatku kolem ohně pomůže milencům uprchnout. To však vidí Nurabad a prozraduje jeho čin. Nyní musí Zorga trest původně určený Nádirovi a Lejle podstoupit on sám. Pevně vstupuje na hranici jako oběť vděčnosti a přátelství.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.

Je Crois Entendre Encore

Je crois entendre encore
Caché sous les palmiers
Sa voix tendre et sonore
Comme un chant de ramiers.

Oh nuit enchanteresse
Divin ravissement
Oh souvenir charmant,
Folle ivresse, doux rêve!

Aux clartés des étoiles
Je crois encor la voir
Entr'ouvrir ses longs voiles
Aux vents tièdes du soir.

Oh nuit enchanteresse
Divin ravissement
Oh souvenir charmant
Folle ivresse, doux rêve!

Charmant Souvenir!
Charmant Souvenir!
 
 

 

I still believe I hear
hidden beneath the palm trees
your voice tender and deep
like the song of a dove

oh night enchantress
divine rapture
delightful thought
mad intoxication, sweet dream

In the clear starlight
I still believe I see
in between the long sails
of the warm night breeze

oh night enchantress
divine rapture
delightful thought
mad intoxication, sweet dream

delightful thought
delightful thought

В сияньи ночи лунной
её я увидал
И арфой многострунной
чудный голос прозвучал

Ночь чистых наслаждений
Блаженства без конца
Душа была полна 
упоенья и счастья

Звёзды в небе мерцали
над уснувшею землёй
Вдруг она сняла крывало
Лик явила мне свой

Ночь чистых наслаждений
Блаженства без конца
Душа была полна
Упоенья и счастья

Навек прощай
Навек прощай

В сияньи ночи лунной
её я увидал,
и арфой многострунной
чудный голос мне звучал.

О ночь мечты волшебной,
восторги без конца!
О, где же ты, мечта, где ты,
грёза и счастье?

Звёзды в небе мерцали
над задремавшею землёй…
И она, сняв покрывало,
вдруг предстала предо мной.

О, ночь мечты волшебной,
восторги без конца!
О, где же ты, мечта, где ты,
грёза и счастье?

Прощай,
прощай, мечта! 

В сияньи ночи лунной
её я увидал
И арфой многострунной 
чудный голос прозвучал.

В тиши благоуханной,
лилися звуки те.
И грёзы и желанья
пробудились в душе моей.

Звёзды в небе мерцали
над задремавшею землёй.
И она, сняв покрывало,
вдруг предстала предо мной.

О, ласковые взоры,
восторги без конца,
О, где же ты, мечта моя,
Где вы, грёзы любви и счастья.

Навек прощай, мечта,
Прощай грёза любви!