Trojané
Opera o 2 dějstvích
Skladatel: H. Berlioz
Libreto:    H. Berlioz
Premiéra:  6. – 7.12.1890 Karlsruhe, Německo
 

Obsah:  Řecké vojsko předstírá konec svého desetiletého obléhání Tróje. Před svým odjezdem nechává stát před branami města obrovského dřevěného koně. Trójané již oslavují vítězství, ale věštkyně Kassandra je varuje, aby koně do města nevtahovali. Když se rozkřikne, že Laokoon, který se vždy obával válečné lsti Řeků, byl zardoušen hady, nechají Trójané vtáhnout koně dovnitř. Aeneas má sen o zániku Tróje. Věštba mu nařizuje odejít a založit v Itálii novou říši. Během noci vystoupí řečtí bojovníci z těla koně a s pomocí válečníků, kteří se vrátili, město zcela zpustoší. Kassandra  a mnoho trojských žen volí raději smrt než řecké zajetí a zneuctění. Aeneovi a jeho nejvěrnějším se podaří po prudkých bojích společně uprchnout. Královna Dido žije jako vdova v Kartágu. Do přístavu připlouvá Aeneas se svou flotilou. Nabízí jí válečnou pomoc proti plánovanému útoku numidského krále Jarby a vítězí. Dido a Aeneas k sobě vzplanou láskou. Ale hlasy Kassandry a padlých Trojanů Aeneovi naléhavě připomenou jeho poslání. Opouští proto Didonu, ta ho proklíná a jeho nově založené říši v Itálii prorokuje pomstu Kartága. Pak si vráží Aeneův meč přímo do srdce.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.