Němá z Portici
Opera o 5 dějstvích
Skladatel: D. F. E. Auber
Libreto:    Scribe a Delavigne
Premiéra:  29.2.1898 Paříž
 

1. dějství: Před dvorní kaplí v Neapoli se shromažďuje lid, aby přihlížel svatebnímu obřadu místokrálova syna Alfonsa s krásnou princeznou Elvírou. Ta Alfonsa velmi miluje. Se soucitem se ujímá němé dívky Fenelly, která se náhle objevuje a líčí svou nešťastnou lásku. Svedena a opuštěna neznámým mužem je měsíc vězněna, ale podaří se jí utéci. Princezna jí slibuje ochranu. Hned na to Fenella ustrne, když poznává v muži, vycházejícím z chrámu jako Elvířin manžel, svého svůdce. Elvíra při pohledu na náhlou Alfonsovu úzkost a Fenellino zděšení rázem odhaluje Alfonsovo těžké provinění. Ve zmatku a rozčilení celého shromáždění Fenella uprchne.

2. dějství: Na břehu moře u vesnice Portici naříká rybář Masaniello, že jeho sestra před měsícem zmizela. Ani jeho příteli Pietrovi se nedaří vypátrat její stopu. Náhle se Fenella objeví na skalisku nad mořem. Jen pohled na bratra ji odvrací od úmyslu skončit svůj život ve vlnách moře. Vylíčí mu svůj osud, ale neprozradí jméno svůdce, kterého stále  miluje. Maniello vzplane touhou po pomstě. Tuší, že svůdcem je tentýž člověk, který celý kraj týrá svou násilností a kterého lid nenávidí. Zločin na Fenelle je poslední kapkou v číši jeho trpělivosti. Masaniello svolává rybáře a vyzývá je k boji za svobodu národa proti násilnictví. Už brzy přijde jejich čas.

3. dějství: Na tržišti v Neapoli dojde k prvnímu výbuchu povstání, když králova stráž chce podle místokrálova rozkazu znovu odvést Fenellu do vězení. Vojáci se před zlobou lidu zděšeně rozprchnou.

4. dějství: Masaniello s těžkou hlavou přemýšlí o průběhu povstání. Krve a vraždění už bylo přespříliš. I Fenella je ztrápená stálým bojem. Masaniello uznává, že je třeba zbavit se vlády tyrana, ale nesouhlasí s jeho zavražděním.  Rozpor mezi vůdcem a lidem se přiostří, když se Alfonso s Elvírou chtějí na útěku skrýt právě v Masaniellově chýši. Fenella, zprvu rozhodnuta se pomstít Alfonsovi i té, která jí vzala lásku, jim ze soucitu nabídne ochranu. I Masaniello, který Alfonsa nezná, slibuje na Fenellinu přímluvu uprchlíkům pomoc. I když mu Pietro prozrazuje, kdo jsou tito lidé, přesto se rozhodne splnit svůj slib a chrání Alfonsa proti Pietrovi a rybářům. Je proto prohlášen za zrádce. V téže chvíli se objevují zástupci neapolského magistrátu s požadavkem, aby rybáři odevzdali Masaniellovi jako vůdci lidu vládu nad městem. Pietro a jeho druhové se mu však nepodrobí. Ten, který zradil povstání slabostí vůči tyranům, musí padnout i přes počáteční důvěru národa.

5. dějství: Tragicky se odehrává další průběh povstání. Masaniellova slabost nese zlé ovoce. Pietro mu podává jed, jenž ho zbavuje jasného rozumu právě ve chvíli, kdy Alfonso shromažďuje své vojsko a vede ho proti lidu oslabenému zděšením nad náhlým výbuchem Vesuvu - božím trestem. Když je nejvíce třeba povstání zachránit moudrým vedením, Masaniello blouzní a nevnímá skutečnost, dokud jej sama Fenella svým němým vylíčením nebezpečí nepovzbudí. V čele lidu se Masaniello vrhá do boje, avšak tím, že se tak stalo Fenellinou pomocí, ztrácí důvěru lidu a to rozhodne o osudu celého povstání. Masaniello padá do rukou svých přátel jako zrádce. Povstání, v nejtěžší chvíli zbavené pevného vedení, je potřeno. Fenella v zoufalství skončí svůj život v mořských vlnách.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.