Fra Diavolo
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Daniel Francois Esprit Auber (1782 – 1871)
Libreto:    E. Scribe
Premiéra:  28.1.1830 Paříž

1. dějství: Před hostincem vysoko v horách zaznívá veselý zpěv. To hlaholí četa vojáků, která se chystá se svým důstojníkem Lorenzem na výpravu proti lupiči zvanému "Fra Diavolo", bratr ďábel, který se svými druhy ohrožuje celý kraj. Lorenza láká i vypsaná odměna 1000 zlatých, neboť by se chtěl oženit se Zerlinou, dcerou hostinského, který dá dceru jen bohatému nápadníkovi. Další obětí Fra Diavola je párek komických bohatých Angličanů, kteří slíbí odměnu 10.000 zlatých za jeho dopadení. Lorenzo se s vojáky ihned vypraví udaným směrem za lupiči. Zatím se objeví další host, hezký mladý markýz, který k velké nelibosti lorda Kookburna obletuje jeho ženu Pamelu a následuje ji až sem, do horské pustiny, kam ji lord Kookburn odvezl. Pan markýz se najednou projeví jako dobrodinec dvou tuláků hledajících v hostinci noclech. Ve skutečnosti jsou to členové loupežné tlupy, kteří přišli podat zprávu svému vůdci, že oloupení anglického páru se povedlo, ale že skříňku s penězi nenašli. Markýz Fra Diavolo sladkým zpěvem přiláká Pamelu, připraví ji o drahocenný šperk a ze žárlivého manžela vyláká sdělení, že své peníze mají zašité v kabátech. Zato ho však čeká špatná zpráva. Lorenzo se vrací s vojáky, kteří zvítězili nad lupiči, vzali jim kořist a Lorenzo dostal od Angličanů slíbených 10 tisíc jako věno pro  Zerlinu.

2. dějství: Do Zerlininy světničky, z níž vede jeden vchod do ložnice Angličanů, druhý do temného přístěnku, se vetře Fra Diavolo a přivolá své druhy. Překvapeni Zerlinou se skryjí v přístěnku. Zerlina vzpomíná na svého Lorenza, který se vydal na honbu za Fra Diavolem, a pak usne. Sotva se však lupiči chtějí vplížit za lupem do ložnice Angličanů, jsou vyrušeni Lorenzem, který se tu zastavil se svými vojáky. Hlukem se vzbudí i lord, a pak se prozradí i ti tři, skryti v přístěnku. Nebezpečí obratně zažehná Fra Diavolo, který sám vystoupí a vzbudí žárlivost lorda prohlášením Lorenza, že sem byl pozván na dostaveníčko. Zlostnou hádkou obou párů dějství končí.

3. dějství: Na horské cestě se objeví Fra Diavolo už ve své vlastní divoké podobě. Rozhodne se k činu a vhodí podle úmluvy do kmene určeného stromu zprávu pro své druhy. Ti se brzy dostaví a přečtou si nařízení, že mají dát znamení k oloupení Angličanů, až budou všichni vesničané v kostele. Vyslechnou tu i novou hádku žárlivého Lorenza a Zerliny, která se má dnes vdát za bohatého sedláka. Zerlina marně Lorenza přesvědčuje o své nevině. Tu zaslechne z úst dvou banditů slova, která včera v noci pronesla ve své komůrce. Řekne Lorenzovi, že ti dva jistě byli tehdy v noci uvnitř v hostinci ukryti v přístěnku. Lorenzo nemešká, oba zatkne a přinutí je, aby mu odevzdali list svého vůdce, a pak přesně vykonali jeho rozkaz. Sotva zazní smluvené znamení na starý zvon, přichází Fra Diavolo a padne do léčky. Chce uprchnout, ale na útěku je zastřelen. Je konec jeho loupežení. Nebezpečí usmíří i oba rozladěné Angličany a Lorenzo získává Zerlinu.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.