Postilión z Lonjumeau
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: A. Ch. Adam
Libreto:    Leuwen a Brunswick
Premiéra: 1836 Paříž

1. dějství: Na návsi malé francouzské vsi Lonjumeau se slaví svatba hezkého postilióna Chapeloua s mladou hostinskou Madeleinou, o kterou se kdysi marně ucházel Chapelouův přítel, kovář Bijou. Uprostřed veselí do hostince vchází elegantní cizinec, markýz de Corcy a láteří na komořího ze dvora Ludvíka XV., velkého milovníka opery. Kolo markýzova kočáru se zlámalo a pan komoří musí čekat, až vůz opraví kovář Bijou. Král markýzovi nařídil, aby po celé Francii hledal dobrého zpěváka místo onemocnělého tenora královské opery. Náhle slyší zpěv veselé písničky o ztraceném postiliónovi a žasne. Jaký je to hlas! Hned začne Chapeloua přemlouvat, aby opustil službu i Madeleinu a jel s ním. Slibuje mu slávu a bohatství. Ctižádostivý postilión souhlasí, kvapem odjíždí, ani se s Madeleinou nerozloučí.

2. dějství: Uplyne deset let. Z prostého postilióna se stává slavný tenor královské opery, pan Saint Phare. Madeleina, stále vzpomínající na nevěrníka, odjíždí do Paříže. Dědictví po bohaté tetě jí umožňuje vystupovat jako vznešená krasavice, madame de Latour, kolem které se točí kdejaký muž i pan markýz De Corsy. Dnes večer k ní posílá, jak si přála, celou skupinu pěvců Velké opery. Tak dochází k setkání manželů, z nichž jen manželka ví, oč jde a chystá se svého muže důkladně vytrestat za jeho zradu. Saint Pharovým průvodcem je zejména Alcindor, totiž kovář Bijou, který Chapeloua rovněž následuje do Paříže a stává se také členem sboru. Saint Phareho známá z divadla, madame de Latour, mu připomíná jeho Madeleinu. Hned jí začne vyznávat lásku, je však usvědčen, že je ženat. Aby dokázal opak, nabízí jí manželství, a tajně se pak domlouvá s Alcindorem, že sňatek bude uzavřen nepravým knězem. To zaslechne markýz a upozorní madame de Latour, co jí hrozí. Madeleina dá ihned zavolat pravého kněze a nechá se se Saint Pharem skutečně oddat.

3. dějství: Saint Phare domnívaje se, že stojí před falešným knězem, klidně odchází k oltáři. Markýz, rozzuřený, že je pro něho madame de Latour  sňatkem ztracena, se rozhodne žalovat Saint Phara z dvojženství. Zadrží proto i jeho společníka Bijoua a falešného kněze. Ti důkladně poděsí ubohého Saint Phara a uprchnou. Zničen Saint Phare očekává svou druhou ženu, vstupuje však Madeleina. Vydává se za novou panskou madame, úmyslně zhasne svíci a v nastalé tmě obratně předstírá spor dvou žen s nešťastným tenoristou. Náhle se rozsvítí a přichází markýz s četníky, Bijouem a knězem a obviňuje Saint Phara z dvojženství. Jenže madame de Latour je pryč. Když však má být Saint Phare odveden do vězení, Madeleině se ho zželí. Vypravuje všem, jakou léčku na svého muže z pomsty nachystala, a tak vyjde najevo, že se s ní, byť nevědomky, dvakrát oženil. Nakonec Madeleina Chapelouovi vše odpouští a usmiřují se.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.