Kdybych byl králem
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: A. Ch. Adam (1803 – 1856)
Libreto:    A. Denery a J. Bresil
Premiéra:  4.9.1852 Paříž
 

1. dějství: Na mořském břehu západního pobřeží přední Indie na začátku 16. století, kdy kraj Goa byl samostatným státem, začíná děj. Rybáři se tu připravují na lov. Zdrží je však dozorce Sizel, který od nich pod různými záminkami vymáhá všemožné poplatky. Sizel doráží i na mladou Zelidu, a když se jí odvážně zastane rybář Zeforis, její bratr, vybuchne Sizel prudkou zlobou. Zeforis, Zelida a její ženich Pifear zůstávají na břehu. Zeforis se jim svěřuje se svou láskou k neznámé vznešené dívce, kterou před časem vynesl z moře. I Pifear má své tajemství. Musí dovážet listy ministra prince Kadoora daleko na moře jakémusi cizinci, který tam čeká ve své bárce. Pifear netuší, že slouží zrádci. Kadoor chce totiž zaprodat zemi Portugalcům a stát se pod jejich dozorem vládcem v zemi místo svého bratrance Musula. Proto dává příkaz k odchodu královského vojska do Visapuru a novým listem, který právě přináší Pifearovi, to chce sdělit Portugalcům. Na pobřeží přichází i král se svou sestřenkou Nemeou. Nemea tu kdysi byla zachráněna z nebezpečí života a zapřisáhla se, že se stane ženou jen svého neznámého zachránce. Kadoor je svědkem, jak Zeforis v princezně poznává dívku, kterou kdysi vynesl z vln, a přinutí ho ke slibu, prý na princeznino přání, že navždy zamlčí svůj čin a odstěhuje se odtud. Pak se Kadoor sám vydává za princeznina zachránce. Osamělý Zeforis zůstává pln smutku na pobřeží a toužebně píše do písku své největší přání: “Kdybych byl králem!” Spícího u těchto slov jej nalezne král, a protože by rád věděl, jak by si prostý rybář v jeho roli počínal, dá ho v uměle prodlouženém spánku přenést do svého paláce, aby jím jediný den byl.

2. dějství: V trůnním sále ubezpečuje král, nyní pouze ministr, rybáře, že je skutečně mocným vládcem. Zeforis tedy začíná kralovat, svolává státní radu, zbaví Sizela úřadu dozorce, obdaruje svoji sestru věnem a po zprávě ministra vojenství o blízkých portugalských lodích chápe,  komu a proč byly posílány Kadoorovy listy. Dá tajně zavolat královské vojsko zpět do Goa a znemožní další posílání Kadoorových zpráv. Když pak vidí Nemeu, necítí se už vázán Kadoorovým slibem a prozrazuje jí, že on to byl, kdo jí zachránil život. Na důkaz princezně ukazuje prsten, který se jí tehdy smekl s prstu. Princezna vidí, že Kadoor je lhář a zrádce. Falešný král se jí líbí daleko více. Zeforis se chystá ke sňatku s Nemeou. Tu král vidí, že hra zachází příliš daleko a podá Zeforisovi uspávací nápoj. Nemea však i dále odmítá stát se Kadoorovou ženou.

3. dějství: Zeforis tvrdě spí, je opět ve své chatě a neslyší, jak se Zelida a Pifear po malé žárlivé scéně těší z náhlého bohatství. Když se Zeforis  probudí,  je trpce zklamán krátkostí svého krásného snu. Teprve Nemea mu řekne pravdu a oba v úkrytu slyší, že Kadoor chce dát Zeforise odpravit zbrojnoši. Objeví se znovu i král, rozzuřen, že Zeforis povolal zpět jeho vojsko, ten však rychle ospravedlní svůj čin prozrazením Kadoorovy zrady. Král vyhostí Kadoora ze země, je ale třeba postavit se cizincům, kteří se už blíží, a ubránit zem před porobou. Zeforis se směle staví do čela vojska. Boj šťastně končí, Zeforis se vítězně vrací do města, a tak se stává hoden princezniny ruky Nemey.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.