J.J.ROUSSEAU A JEHO PEDAGOGICKÝ ODKAZ

Výbor z pedagogického díla
 

Praha 1967
Státní pedagogické
nakladatelství
 


 
Obsah


Z dějin pedagogiky
 

Vybrané části z francouzských originálů  Emile ou de l'éducation; Emile et Sophie ou les solitaires (Oeuvres complètes de J. J. Rousseau, tome deuxième, tome troisième, Paris Librairie Hachette et Cie 1908) a Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa réformation projetée en avril 1772 (Oeuvres complètes de J.J.Rousseau, tome cinquième, Paris, Librairie Hachette et Cie 1907) přeložili a poznámkami opatřili Marie Holická a Jan Holický. Uspořádal  Josef  Cach. Úvodní slovo k nové knižnici napsal Jiří Kyrášek. Studii o Rousseauovi a jeho díle napsal Josef Cach.

Recenzovali: Antonín M. Dostál a Jozef Mátej
©  Státní pedagogické nakladatelství, 1967
 
 


J.J.ROUSSEAU
A JEHO PEDAGOGICKÝ ODKAZ

Vybrané části z francouzských originálů Emile ou de ľéducation; a Emile et Sophie ou les solitaires (Oeuvres complètes de J. J. Rousseau, tome deuxième, tome troisième, Paris, Librairie Hachette el Cie 1908) a Considérations sur le gouvernement de Pologre et sur sa réformalion projetée eh avril 1772 (Oeuvres complètes de J. J Rousseau, tome cinquième, Paris, Librairie Hachette et Cie 1907) přeložili a poznámkami opatřili Marie Holická a Jan Holický. Uspořádal Josef Cach. Původní texty  napsali Josef Cach a Jiří Kyrášek.

Obálku navrhla Sylvie Vodákova. Vydalo Státní pedagogické nakladatelství, n. p., v Praze r. 1967 jako svou publikaci č. 74-1-15 a UTEIN č. 0215498. Edice Z dějin pedagogiky. Odpovědná redaktorka Marie Pecharová. Technický redaktor Karel Limprecht. Výtvarný redaktor Vladimír Kopecký.

Z nové sazby písmem Public vytiskla tiskárna Rudé právo, Brno. Formát papíru 86 X 122 cm. AA 8,69, VA 9,13. D-13*70254. Tematická skupina a podskupina 02/45. Náklad 3000. Vydání 1.

Cena brožovaného výtisku Kčs 9,50 
508/21, 362

14-015-67     Kčs 9,50