Rumunsko
 

Definice: Úřední název: Rumunsko (România)

Základní stupeň znalostí

 Rozloha 238.391 km2
  Počet obyvatel 21 795 mil. (sčítání 27. 3. 2002)
  Složení obyvatelstva 91 % Rumunů, 6,7 % Maďarů, 1,1 % Romů, 0,3 % Němců, 0,2 % Ukrajinců, po 0,1 % Srbů, Rusů, Tatarů, Turků, Slováků, Čechů
  Hlavní město Bukurešť
  Forma státu republika, unitární stát
  Administrativně správní členění země 41 žup + hl. město Bukurešť (6 obvodů)
  Jazyk rumunština (příslušníci menšin se mohou před soudy vyjadřovat ve svém mateřském jazyce. Na úrovni místní správy je v některých oblastech možné užívat i jazyky menšin – v praxi jde především o maďarštinu)

Zdroj: Euroskop.cz