Slovensko

Flag description

three equal horizontal bands of white (top), blue, and red superimposed with the coat of arms of Slovakia (consisting of a red shield bordered in white and bearing a white Cross of Lorraine surmounting three blue hills); the coat of arms is centered vertically and offset slightly to the hoist side

Popis vlajky

Tři vodorovné pásy bílé (navrchu), modré a červené barvy se Slovenským erbem umístěným mírně k vztyčené části vlajky (Erb se skládá z červeného štítu, který je bíle olemován, a je na něm vyobrazen bílý Lotrinský kříž na třech modrých kopcích).

Official motto of Slovensko

1918-1939 and 1945-1993: "Pravda víťazí" - meaning "Truth prevails"
1939-1945) - "Verní sebe, svorne napred!" - meaning "Faithful to Ourselves, Together Ahead!"
Currently: no official motto.