http://vrubel.narod.ru/galer_vr.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mikhail_Vrubel


Michail Vrubel
Врубель, Михаил Александрович
 (5.3.1856 - 1.4.1910)Autoportrét

Autoportrét 1882

Naděžda Zabela-Vrubel v Empírových šatech 1898

Žena 1904

Žena na okraji březového háje

Kartářka 1895

Děvče před perským kobercem 1886

Děvče před perským kobercem 1886 - detail

Madona

Madona

Princezna labuť 1900

Princezna labuť - detail 1900

Seraf se šesti křídly 1905

Bílý kosatec

Lekníny

Hlava démona 1890
(Ilustrace k poémě)

Sedící démon

Jezdec

Tamara při tanci

Tamara a démon

Tamara v rakvi

Tamara v rakvi - detail

Anděl a duše Tamary

Padlý démon

Padlý démon - detail