Život prostopášníka

Opera o 3 dějstvích

skladatel: I.F.Stravinskij
libreto: Auden a Kallman
premiéra: 11.9.1951 Benatky
 

1. dějství: V zahradě před svým domem sedí otec Truelove (t.j. Skutečná láska se svou dcerou Ann a jejím snoubencem Tomem Rakewellem (t.j. Zpustlíkem). Otec nabízí svému budoucímu zeti dobré postavení, ale Tom si celou věc ještě rozmyslí, protože chce zůstat svobodný a zbohatnout. Vtom mu cizinec, který se představil jako Nick Shadow (t.j. Stín), předává potěšující zprávu, že získal v Londýně velké dědictví. Shadow se též nabízí jako sluha, který bude svou mzdu požadovat teprve po roce. Tom se loučí
Ann a oba si přísahají věcnou věrnost. Potom následuje Tom svého nového sluhu do Londýna. V londýnském nevěstinci vedeném Matkou Husou je Tom vítaným hostem. Sice na Ann nezapomněl, ale než se ožení, chce vychutnat život plnými doušky. Ann nedostala od svého snoubence žádnou zprávu. Aniž vyrozuměla otce, rozhodla se také odjet do Londýna a
Toma navštívit.

2. dějství:  Ann přišla do Tomova bytu právě v okamžiku, kdy se Tom ve stavu úplného znechucení oženil s Turkenbab, jarmareční atrakcí s plnovousem a přišel s ní domů. Na ulici před Tomovým domem dochází mezi Tomem a Ann k hádce. Ann mu vyčítá jeho nevěru, ale není schopna ho přimět, aby zanechal života plného prostopášnictví. Zarmoucená ho opouští a vrací se k otci. Turkenbab se zmocnila Tomova bytu a naplnila ho nejfantastičtějšími předměty. Jejímu nekonečnému tlachání a hašteření učiní Tom konec tím, že jí naráží na hlavu paruku. Poté, co zcela vyčerpán usnul, přitáhne Shadow domů pozoruhodný stroj, do kterého položí bochník chleba. Když se Tom probudí, namluví mu, že tento stroj je schopen dělat chleba z kamene. Tom je ochoten investovat své mizející jmění do dalšího zdokonalování zázračného stroje.

3. dějství:  Po Tomově bankrotu je dražen jeho majetek. Turkenbab tam ještě stále nehnuté sedí a vyvolavač jí bere paruku z hlavy. Baba na něj začne s křikem útočit. Uklidní se až v okamžiku, kdy přichází Ann. Ann uznává před Turkenbab, že cítí spoluvinu na Tomově pádu, protože byla nerozhodná. Turkenbab ji radí, aby Toma osvobodila od jeho sluhy, který je oním zlým duchem. Potom opouští byt, aby dál na jarmarcích provozovala své umění. Na hřbitově vede Shadow svého pana Toma k otevřenému hrobu a požaduje jeho duši jako celoroční mzdu. Cynicky mu ponechává volbu mezi různými druhy smrti a navrhuje mu dokonce zahrát si o vlastní osud. Tom sahá po poslední příležitosti zachránit si svůj život. Má uhodnout tři karty. Nepochopitelné uslyší hlas Ann, který mu napovídá správná řešení. S kletbou, která Toma připravuje o rozum, klesá Shadow do otevřeného hrobu. V ústavu choromyslných žije Tom v přesvědčení, že je Adónis. Požaduje od svých spolutrpitelů, aby se sním připravili na návštěvu u Venuše. Přichází Ann a laskyplně přistupuje na jeho představu. Na Tomovu prosbu si pokládá jeho hlavu do klína a uspává ho svým zpěvem. Ujišťuje spícího snoubence, že její slib věrnosti stále platí a odejde za svým otcem. Tom se probouzí, hledá svou Venuši a obviňuje jiné choromyslné, že mu ji unesli. Srdečním záchvatem končí jeho život. Před oponou sdělují herci ponaučení celého příběhu: "Kde jsou na tomto světě lenoši, tam má ďábel otevřené pole působnosti".
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ondřej Zienert dne 28.2.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.