Ivan Bolotnikov
Opera o 3 dějstvích
skladatel: Lev B. Stepanov
libreto: Dobrzinskij a Stepanov
premiéra: 26.6.1950 Moskva

1. dějství: Za vlády cara Vasilije Sujskeho, zbědovaný a hladový lid bloudí krajem. Objeví se Ivan Bolotnikov a utěšuje slepého starce, že selský ataman, který dá lidu volnost je na blízku. Na bojarském statku točí nevolníci mlýnskými kameny, popoháněni ranami dozorců. Do dvora vpadne Bolotnikov a osvobodí trýzněné mužiky. Chrul, Keremet a ostatní prchají za Ivanem do lesů. V Putivlu kněžna Irina Sachovska zpívá uprostřed svých děvčat. Bratr, kníže Grigorij Sachovskoj jí oznamuje, že přijede kníže Telnatevskij, jeho spojenec v boji proti caru a soupeř svými nároky na carský trůn. Sachovskoj zamýšlí spojit se s vůdcem selských vzbouřenců Ivanem Bolotnikovem, bez něhož by těžko přemohli Sujského. Podle jeho plánu má Irina okouzlit Bolotnikova a vydat se s ním do boje, aby jej hlídala. Rozhovor obou sourozenců tajné vyslechne Irinina komorná Maska. Kníže Sachovskoj přivádí hosta knížete Teljatevského a přesvědčuje jej o nutnosti spojení s Bolotnikovem. Objevuje se Bolotnikov a je okouzlen krásou Iriny, která jej hostí a líbá. Když se kníže Teljetevskij dozví, že Bolotnikov je jeho nevolníkem, rozzloben s odporem odchází. Sachovskoj slibuje Bolotnikovu veškerou podporu, protože doufá, že mu Ivan dobude carského trůnu. Irina, toužící stát se carevnou a Maska, která vidí v Ivanovi svého osvoboditele, odchází s Bolotnikovem.

2. dějství: V táboře Bolotnikova vojska, Chrul obchází stráže. Maska, milující Ivana, se o něho strachuje. Mlčí však o tom co vyslechla v Putivlu, domnívajíc se, že Irina opravdu Ivana miluje. Navrací se Bolotnikov z vítězné bitvy. Irina vítá Ivana a hrozí se, že drahokamy odňaté válečným zajatcům, určuje na válečné účely. Do tábora přichází skupina šlechticů vedená Prokopijem Ljapunovem. Chtějí se mstít Sujskému, ale nechce se jim do jednoho šiku s mužiky, jichž se štítí. Bolotnikov prohlíží mapu před dalším pochodem. Vejde Irina a vytýká mu chlad. Pobízí jej, aby se zmocnil carského trůnu, ale Bolotnikov netouží po koruně, jde mu jen o svobodu lidu. Šlechtici jsou rozzlobení pro Ivanovo provolání, kterým nabádá lid, aby zabíral statky šlechtě. Bolotnikov odchází krotit spor panů s kozáky. Toho využije Ljapunov a přemlouvá Irinu, aby se vydala v přestrojení k carovi prosit o milost a nabídnout mu spojenectví proti Bolotnikovi. Irina zamítá jeho návrh, protože dosud věří, že jí Ivan dopomůže k trůnu. Maska rozhovor tajně vyslechla a řekne jí, že zná její tajné poslání. Irina se na ní vrhne, ale Ivan Masku osvobodí a rozkazuje, aby se kněžna zítra vrátila k bratrovi. Irina, jejíž plány se zhatily, odchází tajně do Moskvy.

3. dějství: V Kremlu car Vasilij Sujskin uvažuje o svém osudu. Vejde kníže Teljetevskij a vydírá ho. V těžké politické situaci bere si car na pomoc vědmu, která zaklíná Bolotnikova. Vědmu u cara najde patriarcha Hermogen. Vytýká Sujskému, že není křesťan a že se nestará o zemi. Je uvedena Irina, kterou chytili dva zvědové. Šlechtična vyřizuje své poselství. Car ji odpouští a posílá ji zpět s jedem, aby otrávila Bolotnikova. Irina se vloudí do chalupy, která slouží jako Ivanův hlavní stan, aby Ivana otrávila. Je však přistižena Maskou a sama odsouzena k tomu, aby jed vypila. Bolotnikovi bojovníci prohrávají, zrazeni Ljapunovem. Jsou obklíčení v Tule, kterou chce kníže Sachovskoj vydat carovi. Přichází Teljatevskij jako carův posel a slibuje, že carské vojsko dovolí vzbouřencům, aby se rozešli. Bolotnikova pak zve k carovi, aby podepsal smlouvu. Bolotnikov chce zachránit své lidí, revoluční jádro příštích bojů a věří v carské slovo. Odchází k carovi i přes varování přátel. Car přelstil Ivana Bolotnikova a zajal jej i jeho vzbouřence. Za kletby lidu i přísahy Ivana, že lid přece jednou zvítězí, jsou odsouzenci utopeni.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ondřej Zienert dne 28.2.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.