Démon
Fantastická opera o 4 dějstvích
skladatel: A.G.Rubinstein
libreto: Viskovatov a Offermann podle Lermontovy poémy
premiéra: 13.1.1872 Petrohrad

1. dějství: Démon, odsouzený nebesy k věcnému zmaru, nenávidí a zatracuje svět. Je však unaven rozséváním zla mezi lidmi. V jeho nenávistné obžalobě všehomíra ho však přerušuje anděl a slibuje mu vykoupení láskou. Démon odmítá, nevěří v lásku, věří jen v zášť, nenávist, vášeň a moc. A přece je démon láskou zasažen, sotva shlédne Tamaru, dceru knížete Guadala. Vyzývá ji k lásce, ale vyděšená Tamara, slyšíc jen hlas neviditelného démona, jej odmítá. Miluje již jiného, svého ženicha, knížete ze Synodalu.

2. dějství: Vysoko v horách zastavil se na své cestě za Tamarou kníže se svou družinou. Opominul požádat Boha o ochranu a tím se vydal v moc démona. Je proto přepaden loupeživými tatary. Umíraje, dává se přivázat na koně a tím splnit slib, že dojede k Tamaře třeba mrtev.

3. dějství: Tamara tuší neštěstí. Netěší ji proto svatební ruch a veselí. Připomíná si, že znovu slyšela tajemný, lákající hlas démona. V tom přijíždí průvod knížete s jeho mrtvým tělem. Do němého žalu Tamary k jejímu zděšení znovu zaznívá podivný hlas a nyní se démon Tamaře už objeví. Tamara jako ve snách naslouchá jeho slovům a úzkostí téměř zešílí. Hledá spásu v klášteře, modlitbách a odříkání.

4. dějství: I do klášterních zahrad se démon vloudil ve své touze po Tamaře. Láká ji k sobě, slibuje dokonce, že svou duši oddá dobru. Ve sporu o Tamařinu duši se utkává s andělem a zahání ho. Démon pronikne do Tamary celý a láká Tamaru znovu k lásce. Dovolává se alespoň jejího soucitu, slibuje jí věčnou slast, moc a slávu, popírá moc a lásku boží. Tamara podivně podléhá jeho vlivu, už téměř věří jeho přísahám, že vytvoří čistý, jasný chrám jejího srdce, nový, krásný svět. Tamara v nejvyšší úzkosti o spásu své duše se dovolává Boha a jeho pomoci. V okamžiku, kdy se démonu podaří ji políbit, uvidí Tamara anděla a svého snoubence. Zachraňují její duši pro nebe a ráj. A démon, duch tmy a zla, je znovu sám v hříchu a své pýše.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ondřej Zienert dne 28.2.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.