Pan vojvoda

Opera o 4 dějstvích

skladatel: N.A.Rimskij-Korsakov
 

1. dějství: Na lesní pasece v krásném letním dni čeká mladý Čaplinsky na svou nevěstu Marii Oskolskou. Čeká dlouho než zaslechne zpěv Marie a jejích družek a aby je pozlobil, začne předstírat, že usnul. Dívky mu zpívají veselou ukolébavku a Čaplinsky se rozhovoří s Marií o své lásce. Ale idylickou pohodu přeruší příchod vojvody, jeho družiny a paní Jadvigy s Olešnickým. Jadviga touží po vojevodovi a pro své záměry využívá obdivu, kterým ji zahrnuje mladý Olešnický. Vojvodovi se však náhle zalíbí mnohem víc mladičká Marie a ve své bezohlednosti káže ji odvést. Caplinského pak zbít a spoutaného nechat v lese.

2. dějství:  Paní Jadviga se nemíní smířit se ztrátou vojvodovy lásky. Vydává se s Olešnickým pro radu a pomoc ke staříku-čaroději Dorosovi. Doros jí však nedává žádnou naději, naopak předpovídá svatbu vojvodovu s Marií. Jadviga tím víc touží se pomstít Marii a získat vojvodu stůj co stůj. Kupuje od Dorose jed, rozhodnuta Marii otrávit. Svatba vojvody s Marií se skutečně chystá, neboť vojvoda si vynutil Mariin souhlas výhrůžkami, že zničí její nedospělé sourozence. Zoufalý Čaplinsky se domluví se svými
druhy, že po svatbě při hostině zaútočí na vojvodův dům a Marii unesou. Jejich rozhodnutí vyslechli Jadviga s Olešnickým.

3. dějství: V domě vojvodově je po pánově svatbě veselo. Hosté zpívají a tančí. Jen Jadviga, hnána svou nenávisti k Marii, neustále se snaží vlít jed do Mariina poháru. Vždy ji v tom však někdo zabrání a tak se Jadviga rozhodne jinak a vojvodovi prozradí spiknutí Čaplinckého. Tak se stane, že Čaplinsky je i se svými druhy při útoku přivítán střelbou. Všichni jsou odzbrojení a zajati.

4. dějství:  Ani nejpokornější prosby Mariiny neobměkčily vojvodu, aby Čaplinckého propustil. Naopak, vojvoda se rozhodl potrestat ho za útok na svůj život smrtí. Také zášť Jadvigy planě stále stejně zuřivě. Konečně se jí podaří pomoci Olešnického vložit jed do Mariina poháru. Ale Olešnický, který měl Marii nápoj podat, omylem vyměnil pohár vojvodův a Mariin a vojvoda skutečně padl místo Marie do léčky Jadvigy. Zatím však ještě dává předvést Čaplinského. Uráží ho, vyhrožuje smrtí, ale Čaplinsky tvrdě a
pevně mu vytýká jeho násilnosti a nespravedlnosti. Zuřivý vztekem rozkazuje vojvoda Čaplinského usmrtit. V tom však klesá sám a umírá jako oběť Jadvigy a její msty. Marie osvobozuje Caplinského, chápajíc smrt vojvodovu jako zásah věčné spravedlnosti.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ondřej Zienert dne 28.2.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.