Carská nevěsta
Opera o 3 dějstvích
skladatel: N. A. Rimskij-Korsakov
libreto:     J. F. Zmenev
premiéra: 22.12.1899 Moskva
 

1. dějství:  Opričníci, tělesná stráž cara Ivana Hrozného a jeho oblíbenci, jsou pro ostatní lid jen "zlí psi". Násilně loupí ženy a pronásledují ty, kdo se jim postaví na odpor. Takový je i Grjaznoj. Má u sebe krásné děvče, Ljubasu, kterou unesl její rodině. Už se jí však nabažil a nyní touží po Marfě, dceři kupce Sobakina. Děvče však už má ženicha, kterého upřímně miluje, bojarina Ivana Lykova. Aby si dívku přece podmanil, koupí Grjaznoj od carova německého lékaře Bomelije prášek k přípravě nápoje lásky. Ljubasa, hnána láskou ke Grjaznemu, slyší rozhovor s lékařem, tuší pro koho je nápoj určen a rozhodně se proto Marfu zničit.

2. dějství:  Na moskevské ulici vypravuje si lid, že car se chce oženit. Pozval do svého letního paláce v Alexandrovské Slobodě na tisíce děv z celé země a z nich prý si bude vybírat tu nejkrásnější za ženu. Ulicí prochází se i Marfa se svou přítelkyni Dunasou a vroucně vzpomíná na svého Ivana. Zdá se jí, že její štěstí je jisté. Náhle si však povšimne podivného jezdce, který se na ní upřímně zahleděl. Netuší, že je to sám car. Ale přijde Ivan a všechen Marfin nepokoj zmizí. Všichni šťastni a spokojeni odchází do domů Sobakinova. V nastálém šeru objeví se nová postava, tajemné zahalena. Je to Ljubasa. Volá na lékaře Bomelie a žádá ho o prostředek, jímž by pomalu a nenápadně mohla zničit Marfinu krásu. Lékař si klade podmínku, že u něho Ljubasa stráví noc a ona z nenávisti k Marfe souhlasí.

3. dějství:  V domě Sobakina se vše radostně připravuje na svatbu Marfy s Lykovem. Za družbu nabízí se Grjaznoj, aby mohl využít této příležitosti. Při přípitku podá Marfe čiší s nápojem lásky. V tom však přichází poselstvo od cara a zvěstuje, že car si vybral za manželku Marfu. V carském paláci vládne vzrušení. Carova nevěsta těžce onemocněla. Zdá se dokonce, že šílí. A tu zasahuje znovu Grjaznoj. Obviní Lykova, že podal Marfe zhoubný nápoj a prohlašuje, že ho proto zavraždil. Když pak uvidí Marfu, ubohou a zemdlenou, je štván svědomím a přizná se, že on sám je vinen její nemocí, stejně jako smrtí Lykova. Obojí viny se dopustil jen z lásky k Marfě. Pravou příčinu nemoci Marfiny prozradí konečně přicházející Ljubasa. Vyměnila prášek, kterým chtěl Grjaznoj vzbudit Marfinu lásku za ten, který dostala sama od lékaře. Grjaznoj tudíž dal vypít Marfe ne nápoj lásky, ale jed hubící krásu. Grjaznoj se na Ljubasu vrhne a probodne ji. Šílená Marfa nechápe, co se kolem děje. Grjaznoj, zničen pohledem na ni, jde se carovi vyznat ze svých vin a žádá pro sebe nejhroznější smrt.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ondřej Zienert dne 28.2.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.