Vojna a mír

Opera o 5 dějstvích

skladatel: S.S.Prokofjev
libreto: Prokofjev a Mendelsonova
premiéra: 1946 Leningrad, svetova 25.6.1948 ND Praha

1. dějství: Nad ruskou zemí se stahují mračna. Napoleon se chystá k úderu proti Rusku. Kníže Andrej Bolkonskij přijel k Rostovovým do Otradného a zamiloval se do mladičké Nataši. Kouzlo jarní noci působí i na dívku, která nemůže spát. Andrej se zasnoubil s Natašou, ale starý kníže nepřeje tomuto sňatku a poslal syna na rok za hranice doufaje, že mladí na sebe zapomenou. Hrabě Rostov přivádí dceru do knížecího domu, ale Nataša cítí chlad, s jakým je přijímána a touží po Andrejovi. Nataša přišla do společnosti lehkomyslné hraběnky Elen Bezuchovové, která umožňuje svému prostopášnému bratru Anatolovi, aby dívce vyznal lásku. Anatol přemlouvá Natašu v dopise k útěku. Sestřenice Soňa jí marně domlouvá, opuštěná Nataša se už dala získat.

2. dějství: Anatol připravil s přítelem Dolochovem sňatek s Natašou a její únos do Varšavy. Nataša čeká na Anatola, aby s ním uprchla. Soňa ale všechno prozradila Marii Dmitrijevně Achrosimovové, u níž Nataša bydlí. Anatol uniká s pomocí Dolochovovou. Marie Dmitrijevna domlouvá zdrcené dívce a dovídá se, že Nataša bez vědomí rodičů vrátila slovo Andrejovi. Přichází manžel poživačné Elen, hrabě Pierre Bezuchov, dobrý a přímý člověk a Andrejův přítel, který už dávno Natašu miluje. Na žádost hostitelky šetrně dívce sděluje, že Anatol je ženat a přiznává se, že kdyby byl volný, žádal by ji o lásku. Zoufalá Nataša se po jeho odchodu pokusí otrávit. Piere překvapí ve svém domě Anatola a ve vzrušeném výstupu od něj získá Natašin list a slib, že ihned opustí Moskvu. Bezuchov, zhnušen svým okolím touží odtud. Tu dostává zprávu, že Napoleon táhne na Moskvu.

3. dějství: Domobranci staví valy před Borodinem, plukovník Denisov jde do štábu se žádostí o pětset mužů, s nimiž chce zahájit partyzánskou válku. Uprchlíci líčí hrůzy, kterých se dopouštějí Francouzi a stahují se ke Kutuzovovi, odhodlaní bránit vlast. Kníže Andrej, velitel pluku myslivců, se setkává s Bezuchovem, který tuší, že se oba vidí naposled. Naploleon v době bitvy u Borodina, pozoruje bitvu rozmrzen, že jeho pluky nevítězí.

4. dějství: V Moskvě, obsazené Francouzi panuje zmatek. Moskvané zapálili zásoby, aby se nedostaly do rukou nepřítele. Francouzi střílejí po ulicích žháře. Pierre, který prochází Moskvou přestrojen za kočího, je rozhodnut zabít Napoleona, ale je zajat. Rostovovi uprchli z Moskvy, naloživše na své vozy na Natašinu prosbu raněné. Napoleon prochází hořícím městem, ruský lid odnáší zastřelené a přísahá pomstu nepříteli.

5. dějství: Těžce raněný kníže Andrej blouzní v horečce. Nataša jej přichází navštívit a oba se usmiřují. Francouzi ustupují a berou s sebou ruské zajatce, mezi nimi I Pierra. Jeho dobrý druh v zajetí, prostý mužik Karatajev je zabíi, když už nemůže dál. V tom se objeví partyzáni v celé s Denisovem, pobijí Francouze a osvobodí ruské zajatce. Od Denisova se Pierre dovídá, že jeho choť Elen i Andrej zemřeli. Pierre, stále milující Natašu, vidí před sebou otvírat se nový život. Řadové vojsko i partyzáni oslavují Kutuzova i
vítězství.


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ondřej Zienert dne 28.2.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.