Nizegorodci

Opera o 4 dějstvích

skladatel: E.Napravnik
libreto: J.Kalasnikov
premiéra: 8.1.1869 Petrohrad
 

1. dějství: V hospodě na statcích knížete Borovského, setkává se bojar Kuratov cestou k Borovskému s kupcem Volkovem, který si získá jeho důvěru. Kuratov se mu svěřuje jak se svou láskou k vlasti, tak i s touhou po Borovského dceři Olze. Kuratov pak zachrání Volkova před přepadením čeledi Borovského. Mezi hosty na statku Borovského jsou i polští šlechtici. Vyjeví se, to, že Borovskij dal přepadnout kupce Volkova, protože sám je ve službách Poláků. Věděl, že Volkovje ve skutečnosti Minin, který nese do Niž. Novgorodu ruskému lidu výzvu k povstání a že Kuratov, jenž Minina před přepadením zachránil, je v několika směrech odpůrcem Borovského. Borovskij je zastáncem Zikmundovým, kdežto Kuratov, Vladimírovým. Borovskij by nejradši Níž. Novgorod srovnal se zemí, kdežto Kuratov vyzývá ke smírnému řešení a domluvě s Nizegorodci.

2. dějství: Borovskij pln zášti ke Kuratovi, káže svému podkonímu, aby Kuratova dal přepadnout a zabít. To slyší jeho dcera Olga se svou přítelkyní Xenií a úklad prozradí svému milenci Kuratovi. Odmítá však utéci s ním, obávajíc se pomsty otcovy. Lituje pak, že to neuskutečnila, neboť otec rozhoduje, že ji provdá za Poláka Goncevského.

3. dějství: Na nizegorodském náměstí přesvědčuje Minin a Kuratov lid, že je třeba vzepřít se vojskům polským a nevěřit slibům Zikmundovým. Rozněcují zástupy, aby vytáhly na pomoc Moskvě. Přitom Kuratov přímo označí Borovského jako zrádce a proto Borovskij dává pod ochranou tmy Kuratova přepadnout. Těžce raněného bojara se ujme lid a dovídá se z úst jednoho z vrahů, že Borovskij, který je k činu najal, je spolčen s Poláky a že chce téže noci prchnout za nimi do Moskvy. V Borovského domě se podaří lidu zastihnout už jenom Olgu. Chce ji jako zrádkyni a nevěstu Poláka ztrestat smrti. Minin se však za ní jako nevěstu Kuratovovu zaručí a oba milenci se hned dávají oddat.

4. dějství: Do kláštera, kde čeká Olga na Kuratovova vloudí se Borovskij a vyzývá Olgu, aby s ním uprchla k Polákům a dopomohla mu svou svatbou s Goncevským k moci. Olga odmítá a tu ji otec násilím odvleče. Borovskij  dostane se s dcerou do Moskvy. Polská vojska však neodolala náporu lidu a při posledním útoku Borovskij padl. Olga setkává se pak s Kuratovem, poslem Nizegorodcu, který přináší Moskvanům poselství svobody a míru po celé zemí. Slavným sborem k poctě vlasti opera konci.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ondřej Zienert dne 28.2.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.