Harold
Dramatická opera o 5 dějstvích
skladatel: E.Napravnik
libreto: P. Weinberg
premiéra: 1886 Petrohrad

1. dějství: Vdova po velmoži Godvinovi tráví smutně svůj život se dvěma syny. Statným Haroldem a mladičkým Vulfnotem. Je naplněna záští k Normanům, se kterými se však spolčuje král Eduard, jenž zapomněl na služby, kdysi mu prokázané Godvinem. Jako na pohanu, právě na zámek vdovy uvádí král Normany, ač kdysi přísahal, že nedovolí, aby vstoupili na půdu Anglie. Zde chce s nimi vyjednávat o vládě nad Normandií. Dříve než Normané vstupují na zámek, občané Doversti žalují, že vévoda Normanů Vilém dal přepadnout svými hordami město a rozséval smrt a násilí. Žádají o pomoc Godvinova syna Harolda, který se jich i proti králi Eduardovi směle ujímá. Když král odmítne zločiny potrestat, obviní ho Harold z věrolomnosti. Král vyhlásí nad Haroldem klatbu a zbavuje ho všech statků. Vdova Gita opouští svůj dům se synem Haroldem, Vulfnota si však král zadrží jako rukojmí.

2. dějství: Vilém odvezl Vulfnota do Ruvenu ke své dceři Adély, která se o chlapce něžně stará. Je velmi spokojen se svou výpravou do Anglie, protože Eduard mu slíbil, že jej určí za svého nástupce ve vládě nad Anglií. Dlouho se však že svého vítězství netěší, neboť dojde zpráva, že Harold shromáždil ohromné loďstvo na pobřeží Flander a pluje s ním do Anglie. V Londýně je zatím král Eduard týrán výčitkami svědomí, že tak špatně zacházel s Haroldem a jeho matkou. Váhá dát provést ortel smrti nad doverskými měšťany a konečně se vymaňuje z moci svých normanských rádců, zejména arcibiskupa Canterburského. Aby umožnil záchranu odsouzených, dá otevřít bránu vojům Haroldovým. Na nádvoří paláce, kde se měla konat poprava, osvobozuje lid zajaté měšťany a nadšeně vítá voje Haroldovy. Král se Haroldovi podrobuje, ten však mu oddaně vrací jeho hodnost. S králem se smiřuje i Gita, žádá však od krále Vulfnota. Král přiznává, že chlapec je v Normandii v rokou Vilemových a vysílá Harolda, aby jej přivezl. Jako průkaz dává mu podobiznu Vilémovi dcery Adély. Gita vyprovází syna, tušíc neštěstí.

3. dějství: Na příjezd Haroldův do Normandie čekají tři rybáři normanští, aby jej tu zprovodili že světa. V činu jim zabrání Adéla, jež přišla na stopu jejich úmyslu. Dává zavolat otce, jež vida na Haroldově šíji obraz Adélin, poctí Harolda svou důvěrou. Nabízí mu přátelství a zve jej na svůj hrad. Vilém dobře vidí, že Harold Adélu miluje a chce na radu arcibiskupovu využít jeho lásky. Chce mu slíbit dceru, dopomůže-li mu dosáhnout proti Eduardovi anglického trůnu. Harold, jenž se přesvědčí, že i Adéla jej miluje, neodjíždí ihned s Vulfnotem, jak matce slíbil, ale zdržuje se tu na turnaj, aby zápasil o Adélin polibek. Když v boji zvítězil, slibuje mu Vilém Adélu, pod podmínkou, že mu Harold dopomůže ke všemu, co mu slíbil král Eduard. Teprve pak se Harold doví, že šlo nejen o léno normanské, nýbrž i o anglicky trůn. Zděšen, že se tak stal zrádcem svého lidu, proklíná Harold Viléma a všechny Normany. Za to mu hrozí smrt. Adéla jej sice vyvede tajnými dveřmi z hradu, Vulfnot je však Vilémem zadržen.

4. dějství: Po velkých strastech dostane se Harold až do Londýna ke králi Eduardovi. Je rozhodnut porušit přísahu, ke které byl sveden lstí. Král uznává svou vinu a rozhoduje se, že se vzdá trůnu. Svým nástupcem ustanovuje Harolda, jehož však Gita, zdrcena tím, že Vulfnot zůstal v rukou Vilémových, odmítá uznat za vládce. Harold se vydává v čele vojsk proti Normanům, Eduard umírá uprostřed vzruchu bojových příprav.

5. dějství: Vulfnot zemřel a Adéla ze žalu nad tím i nad ztrátou Harolda zešílela. Bitva u Hastinek je ukončena, vojsko Haroldovo je poraženo a Harold padl. Gita nalézá jeho mrtvolu, ale Vilém jí brání jej pohřbít. Teprve, když se dovídá hroznou zprávu, že Adéla zešílela a zemřela se jménem Haroldovým na rtech, vydává Gitě tělo jejího syna k pohřbení.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ondřej Zienert dne 28.2.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.