Dubrovskij
Opera o 4 dějstvích
skladatel: E.Napravnik
libreto: Modest Čajkovskij
premiéra: 1895 Petrohrad
 

1. dějství: Starý majitel statku Kistenevky, Andrej Dubrovskij, vypravuje svému synu Vladimírovi, jak ho kdysi urazil a o majetek připravil někdejší jeho přítel Trojekurov. Bývali dříve tak dobří přátelé, že Trojekurov zaslíbil svou dceru Mášu Vladimírovi už za dětských let. Nyní je však starý DubrovskijJ k smrti uštván a žádá od Vladimíra slib pomsty. Tu přijíždí na statek sám generál Trojekurov a starci oznamuje, že právě byla Kistenevka soudně přiřčena Trojekurovi, ale on prý ji nechce. Chtěl prý jen dokázat svou pravdu a všechno jmění v dobrotě vrací svému příteli. Dokonce i uznává, že se na starém Dubrovském provinil a nabízí mu obnovení starého přátelství. Dubrovskij však hrdě odmítá a tu rozlícený Trojekurov prohlásí, že dá Dubrovskeho ze statku vyhnat. Stařec klesá v rozčilení raněn mrtvicí. Na nádvoří Kistenevky odpírá lid poddanství Trojekurovi a zahání úředníky, kteří přišli přejmout statek. Vladimír vzbouření utiší, ale když vidí jak bezohledně úředníci hýří v jeho otcovském domě, vzplane i on rozhořčením na nové vládce a souhlasí se zapálením dvorce. Káže však, aby byl umožněn odchod všem lidem. Sám odchází opuštěn do širého světa.

2. dějství: V krásném podzimním dnu v lese vypráví si Máša s družkami o Dubrovskem, který byl obžalován ze smrti úředníků, kterým podle jeho rozkazu byl znemožněn při požáru útěk z hořícího domu. Stal se banditou, ale chudé prý ochraňuje. Máša s Dubrovskim cítí, je si vědoma otcovy viny a lituje toho, co otec provedl. Tato řeč odzbrojí Dubrovskeho, který se právě chystal Mášu unést a pomstít se tak Trojekurovi. Máša se mu zalíbí a tak když jeho lidé zajmou francouzského učitele, který právě jel nastoupit službu u Trojekurovych, vydá se s jeho doklady místo něho na statek.

3. dějství: Nový učitel si brzy získá důvěru všech lidí na statku a dokonce lásku Mášinu. Otec to pozoruje a proto chce rychle Mášu provdat za starého knížeteVerejskeho. Máša se brání, raději chce jít do kláštera. Když však její otec trvá na svém, rozhodne se Dbrovskij k činu a vhodí Máše oknem lístek se slibem záchrany.

4. dějství: Máša se musela podrobit otcovu rozkazu alespoň naoko a tak se na statku slaví zasnoubení. Slavnost přeruší příchod četníka, který je na stopě Dubrovskemu a označuje francouzského učitele za podezřelého. Statek je obklopen četníky a Dubrovskij je nucen prohlásit Máše své právé jméno. Připomíná ji její slova tehdy v lese a Máša přiznává svou lásku k němu. Vroucí milostné vyznání přeruší znamení vyzývající Dubrovskeho k útěku. Dubrovskij slibuje, že nadále bude žít dobrým životem, smluví ještě s Mášou její útěk z domova a prchá. Je dostižen a těžce raněn. Před očima všech vrhá se Máša k svému umírajícímu milenci.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ondřej Zienert dne 28.2.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.