Mladá Garda

Opera o 4 dějstvích

skladatel: Julij S. Mejtus
libreto: Malysko a Isakovskij podle romanu A.Fadejeva
premiéra: 8.11.1947 Kyjev
 

1. dějství: U Krasnodonu se bojuje. Děvčata se vracejí ze stepi a zpívají o krásách rodného Donbasu. Jejich popěvky jsou přerušeny výbuchem šachty, kterou horníci vyhodili do povětří. Obyvatelstvo se chystá k evakuaci a ředitel šachty Valko je uklidňuje, že doba pomsty je už blízko. Nastává loučení. Horník Sevcov odchází se svými lidmi, ale jeho dcera Ljuba chce zůstat v Krásnodonu. Také Vana Zemnuchov zůstává a loučí se s Klavou. Přichází skupina rudoarmějců, veselý Kajutkin žertuje s děvčaty, podávajícími vojákům vodu. Serjoza Tulenin, který sebral na bojišti německé zbraně, sní o slávě velkých sovětských hrdinů. Bolševický pracovník Procenko, odcházející k partyzánům pověřuje Valka vytvořením ilegálního centra. Oleg, kterému se nepodařilo odejít, chce zasvětit svůj život boji za vlast.

2. dějství: V kůlně na dvoře domů Kosevových je hlavní stan Mladé gardy, ilegální skupiny komsomolců. Oleg přesvědčuje Serjozu, že je nutno bojovat společně a ne pro vlastní slávu. Serjoza jde svolat ostatní na schůzi. Valko poslal k Olegovi Ljubu s Uljou. Zatím, co se Ulja domlouvá s Olegem, zabavuje Ljuba německého plukovníka, který je ubytován u Kosevových a zpívá mu vyzývavou písničku o katů. Komsomolci si rozdělují úkoly pro podvratnou činnost. Když přinese rozčilený Tulenin hroznou zprávu, že Němci zasypali za živa šest horníků, skládají všichni přísahu, že budou mstít bezpráví a bojovat za osvobození vlasti. Tajné v noci vylepili zprávu, že Moskva nepadla. Zrádce Fomin rozhání lid, přes náměstí prochází oddíl děvčat na nucené práce do Německa. Komsomolci šíří letáky, Ljuba, přicházející od Procenka jim sděluje, že jejich odboj je schválen a výbor potvrzen. Zároveň informuje, že jeden z nich, Stachovic, byl v rotě u Procenka a v rozhodné chvíli zběhl. Stachovic, popírající svou zradu, je vyloučen ze štábu. Komsomolci zapálí úřad práce a zmocní se zrádce Fomina.

3. dějství: V předvečer 7. listopadu rozvěsili mladogardějci po Krasnodonu rudé vlajky. Matka se strachuje o Olega, který je hlavou Mladé gardy, ale žehná jeho práci. Klava přináší zprávu, že Vana a někteří soudruzi byli zatčeni. Oleg přísahá, že zbývající druzi nastoupí na jejich místo.

4. dějství: V Brucknerově pracovně se děje výslech komsomolců. Valko, Zemnuchov i Ulja se chovají statečně, ale Stachovic zrazuje ze strachu před mučením. Komsomolci jsou uvězněni za hrozných podmínek, zmučenou Ulju přivlečou od výslechu. Valko těší všechny a líčí jim krásnou budoucnost sovětské vlasti. Když fašisté odvádějí Valka na popravu, zanotují komsomolci komsomolskou píseň, stále mohutněji a mohutněji, marně překřikování zmatenými Němci. Komsomolci mají být popraveni. Němci slibují Olegovi život, když prozradí jména ostatních účastníků ilegální organizace. Oleg odmítá a loučí se s rodnou vlastí. Jsou přivedeni ostatní komsomolci a s odhodlanou písní na rtech jde Mladá garda na smrt.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ondřej Zienert dne 28.2.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.