Natálka Poltavka

Lidová komická opera o 3 dějstvích

skladatel: Mikola Lysenko
libreto: I.Kotljarev
premiéra: 1889 Petrohrad
 

1.dějství: Na malé ukrajinské vsí Mazurovce žije se svou matkou Terpelichou mladičká Natálka. Přestěhovaly se sem před třemi lety z Poltavy. Kdysi se jim nedařilo špatně, dokud byl otec živ a pečoval o ně. Tehdy z pýchy na své jmění odbyl Petra, Natalčina chudobného nápadníka a ten se vydal do světa, aby si něco nahospodařil a pro Natálku se vrátil. Zatím však starý Terpela začal pít a upil se a žena s dcerou se pro hanbu odstěhovaly, chudé jako kostelní myši do cizí vsi.

2.dějství: Tady žijí z práce Natálčiny. Terpelicha, sama nemocná, nutí dceru, aby se vdala. Ale Natálka nemůže zapomenout na svého Petra i když ví, že setkání s ním je nepravděpodobné, protože nikdo v Poltavě neví, kam se přestěhovaly. Natálka už měla několik ženichů i když nemá nic, než pracovité ruce. Teď se o ní uchází bohatý, starý a hloupý starosta obce Tetervakovskij. Natálka ho dlouho statečně odmítá, když však ji matka pláčem a nářkem nad svou nemocí a starostmi stále trápí, přece jen svolí. Venkovský dohazovač Makohoněnko horlivě běhá od Terpelichů ke starostovi, až jsou konečně podle starého ukrajinského zvyku vyměněny zásnubní ručníky.

3.dějství: Jenže právě tehdy procházejí vsí dva poutníci. Mykola a Petr, právě ten, který má namířeno do Poltavy pro svou Natálku. Spřátelil se s Mykolou v městě Kolomaku. Hloupost starosty oba mladíky dráždí, aby si z něho dělali smích, ale Petr zvážní, když zjistí, že starostova vyvolená je právě jeho Natálka. Pošle Mykolu pro ní a ujistí se, že Natálka na něho nezapomněla. Přemlouvání obou mladých lidí k nímž se nakonec i přidá Makohoněnko, podaří se získat starostu k tomu, aby Natálka propustil ze slibu a vzdal se jí. Starosta nakonec souhlasí za slib Petrův, že zůstane v Mazurovce a místo něho, jako světem zkušený, povede záležitosti obce.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ondřej Zienert dne 28.2.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.