Jemeljan Pugačov
Opera o 4 dějstvích
skladatel: Marian V. Koval
libreto: V. Kamenskij
premiera: 7.11.1942 Leningrad

Prolog: Na náměstí v Kazani se lid schází do chrámu. V průvodu galejníků přichází Jemeljan Pugačov a bouří ostatní proti bezpráví. Lid i strážní se k němu přidávají a zapalují kostel.

1. dějství: Poblíž uralské továrny Pugačov, přestrojený za kupce, přichází mezi mládež, veselící se ve sváteční den. Žertuje s veselou Ustinjou, která se mu zalíbila. Když vyslechne zprávu, že vedení továrny se chystá krvavě potlačit vzbouření na šachtách, prohlásí se za cara Petra, který povede Rus k svobodě. Dojde k bitce mezi dělníky a strážníky, ve které je Pugačov raněn, ale dělníkům se podaří obsadit závod.

2. dějství: Carevna Kateřina II. dostává zprávu o samých porážkách carského vojska v boji proti Pugačovcům a je trápena obavami o osud svého trůnu. Pugačov slaví svatbu s Ustinjou. Lid se účastní svatebního veselí a oslavuje tancem svou carevnu i cara, který udílí druhům hodnosti za statečnost. Posel oznamuje, že veliké carské vojsko táhne proti Pugačovcům. S písní na rtech lid očekává nepřítele.

3. dějství: V pevnosti za večera přichází Amina za svým milým Salavatem a vyznávají si vzájemné lásku. Pugačov odsuzuje k smrti statkářku a statkáře, které přivedli vesničané a rozhoduje se se svými generály pro bitvu v širém poli. Tvorogov, kterého Chlopusa podezírá z neupřímnosti, má držet pevnost. Pugačovci odcházejí do boje a loučí se se ženami: Pugacov s Ustinjou, Chlopusa s Uljanou a Salavat s Aminou. Kateřinino vojsko se blíží a dochází k bitvě, kterou pozoruje z pevnosti Tvorogov.

4. dějství: Pugačov byl poražen carevniným vojskem a skrývá se ve stepi. Zrádce Tvorogov, který se spojil s carskými důstojníky zabije Aminu, přinášející Pugačovovi zprávu, že Salavat táhne na pomoc s Baškirci. "Mužický car" Jemeljan Pugačov je zákeřné přepaden a zajat. Na náměstí v Bolotně Pugačov a jeho spoluviníci jsou přiváděni na popravu. Pugačov naposledy zdraví milovaný lid a prorokuje, že ruská zem bude věčně žít. Lid přísahá zmar pánům.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ondřej Zienert dne 28.2.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.