Rodina Tarasova

Opera o 4 dějstvích

skladatel: Dimitrij B. Kabalevskij
libreto: S.Cenin podle romanu ”Nepokoření” od B.Gorbatova
premiéra: 2.11.1947 Moskva
 

1.dějství: Němci se blíží k osadě. Děvčata, která se sešla před Tarasovým domem, zpívají si na rozloučenou. Cítí, že jejich mládí skončilo a že s příchodem Němců pro ně nastává vážná doba. Boj se přiblížil, děvčata se rozutíkají do svých domovů. Rodina mistra Tarase vyprovází oba syny do boje. Mladší, Andrej, který nechává doma ženu a děcko, odchází k Rudé armádě. Štěpán se chce tajně připojit k partyzánům. Taras pomáhá vyhazovat továrnu do povětří, aby se nedostala do rukou Němcům. Jeho dcera Nasťa se schází s Pavkou a oba mladí lidé si slibují, že věnují svůj život boji za svobodu. Objevují se první vystěhovalci, utrmácení pochodem, ale nezlomeni ve víře ve vítězství. Taras se uzavřel že ženami doma, aby se nemusel dívat na utrpení svých spoluobčanů. Jediná Nasťa se nebojí vycházet. Rodiče se o ní strachují, zlá doba vzala dětem smích. Objeví se Tarasův přítel Nazar a posměšnou písničkou do sedláků a medvědů se snaží Tarasovi dokázat, že nejedná správně, když se schovává před útrapami, které stihly sovětskou vlast. Ale teprve transport žen, které jsou kolem vedeny na nucené práce do Německa, otřese Tarasovým svědomím a vynutí si jeho přísahu, že se nikdy nepokoří před nepřítelem.

2. dějství: Do partyzánského štábu chodí za Štěpánem pro pokyny spojky i Pavka, který dostává za úkol vyhodit s komsomolci do povětří bývalou školu, s fašistickým štábem. Také Taras s Nazarem tu po dlouhé pouti najde syna. Lesem přichází zástup kolchozníků, kteří se pomstili Němcům za plenění a mučení, zapálením vlastních osad a teď chtějí pomáhat partyzánům. Štěpán jim vypráví o vítězném postupu Rudé armády a posiluje lid v jeho odhodlání. Děda Sejmon odvádí uprchlíky a starý Taras odchází domů jako znovuzrozený po rozmluvě se synem. Nasťa s Pavkou se chystají ke zničení štábu. Po Pavkově odchodu se do domu vplíží Andrej. Přichází že zajetí a otec ho proklíná a zříká se ho. Andrej rozerván opouští domov.

3. dějství: Komsomolci vyhazují do povětří školu, kde se veselí Němci. Do polozbořené továrny zahnali Němci mistry, aby jim opravili tanky. Německý plukovník, rozzuřený zjevným odporem, postřelí jejich mluvčího, starého Tarase. Najednou zazní hukot sovětských letadel. Fronta byla prolomena.

4. dějství: Den osvobození se blíží. Členové ilegální komsomolské organizace se tajně sešli v Tarasově domě, kam mezi ně přichází Štěpán. Mládež má vyhodit most, aby byli ustupující Němci odříznuti. Tato poslední noc má otevřít brány skvělé budoucnosti. Když všichni odejdou, vrátí se Pavka, hovoří něžně k Nastě a oznamuje jí, že se ještě dnes přidá k Rudé armádě. Do domů vtrhnou Němci a vyslýchají hrubě Nasťu o komsomolské podzemní organizaci. Statečná dívka vrhá svým mučitelům do tváře hrdá slova: "Na naší zemi jsme pány my! Zítra vás již my budeme soudit!" Němci odvlečou Nasťu a umučí ji. Nešťastní rodiče slibují přísahou pomstu katům. Vítězná Rudá armáda vtáhla do města a s ní přichází jako
voják Andrej, jehož vítá šťastná rodina i partyzán Štěpán s komsomolci. Pohnutý pány přísahá za všechen sovětský lid zkázu nepříteli, který by se chtěl ještě odvážit na sovětskou zemi.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ondřej Zienert dne 28.2.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.