Ruslan a Ludmila

Velká pohádkova opera o 5 dějstvích

skladatel: Michal I. Glinka
libreto: Bachturin a Sirkov
premiéra: 27.11.1842 Petrohrad
 

1. dějství: Ve skvostném sále velkoknížecího hradu slaví se svatba Ludmily a Ruslana. Bajan zpívá své oslavné písně a náhle předpovídá neštěstí, jež na sebe nedá dlouho čekat. Sotva se Ludmila rozloučí s domovem a jemně se omluví dvěma odmítnutým nápadníkům Farlafovi a Ratmirovi ( Farlaf ještě zlobně vyhrožuje Ludmile pomstou a únosem), divoce zahřmí a setmí se a duchové Ludmilu unesou. Na výzvu zoufalého otce vydávají se všichni tři nápadníci Ludmily hledat, neboť Světozar ji slibuje zachránci za
ženu.

2. dějství: Ruslan se na své cestě setkává s moudrým starcem Finem a ten mu vypravuje, jak kdysi miloval překrásnou Nainu.Ona ho však stále odmítala, až pomoci zlých duchů vznítil přece v jejím srdci lásku. Jenže Naina se současné proměnila v příšernou stařenu. Tu ji zase odmítl Fin a od té doby se mu Naina mstí. Fin před ní uprchl do těchto pustin, kde v samotě vypátral mnohá tajemství. Ví, že Ludmilu odnesl Černomor daleko na sever. Slibuje Ruslanovi, že zvítězí-li nad zlobou Nainy a silou Černomora odvede si Ludmilu zdravou. Druhý nápadník, Farlaf , potká kdesi v pustině čarodějku Nainu a ta slibuje, že zmate Ruslanovy cesty a zahubí ho. Ať jen jde Farlaf domů a klidně čeká, až mu Naina Ludmilu přivede. Ruslan přichází na své pouti na poušť posetou kostmi a zbraněmi hrdinů. Vybírá si kopí a štít a dobývá si meče přemožením obrovské nadlidské hlavy. Hlava mu vypravuje, že patřila bratrů Černomora, obrů. Oběma hrozila záhuba mečem z kouzelného zámku. Meče se zmocnil obr, byl však Černomorem, obdařeným obdivuhodnou silou, v hradě zavražděn. Černomor ukryl tento mocný meč jako jediný, kterým je možno přeseknout jeho vous, pod obrovou hlavou sem na poušť. Hlava vyzývá Ruslana, aby mečem
potrestal zrádného Černomora.

3. dějství: V kouzelném zámku Nainy dlí Gorislava, Nainou sem donesená, aby zlákala z cesty Ratmira. Naina sem přikouzlí i jiné krásky a tak Ratmira touze po rozkoší neodolá. Tu přichází však Fin s Ruslanem, zaplaší dobrým slovem kouzla Nainy i její čarovný zámek a posílá Ruslana i Ratmira dále.

4. dějství: V čarovných sadech Černomora teskní Ludmila touhou po svobodě, ale odolává všemu lákání Černomora, který ve slavnostním průvodu ve vší slávě a nádheře ohromných vousů nabízí ji svou lásku. Uslyšev zvuk trub, vyzývajících jej k boji s Ruslanem, uspí Ludmilu v kouzelný spánek. V boji zvítězí Ruslan. Marně však potom Ludmilu budí a dává ji proto odnést k Světozarovi.

5. dějství: Cestou domů však Naina unese z průvodu Ratmirova, Ruslana i Ludmilu. Pomůže opět Fin tím, že odevzdá Ratmirovi kouzelný prsten, kterým má Ruslan probudit Ludmilu a slibuje, že oba vyrve z moci Nainy. V hradě Světozaroviě je teskno. Farlef přinesl spící Ludmilu, jak ji dostal od Nainy. Vzbudit ji však nedovede. Teprve, když přijde Ruslan a dotkne se Ludmily prstenem, Ludmila znovu ožije k radosti Ruslana a všeho lidu.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ondřej Zienert dne 28.2.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.