Ivan Susanin
Opera o 5. dějstvích
skladatel: Michal I. Glinka
libreto: G.V.Rosen
premiéra: 9.12.1836 Petrohrad

1. dějství:  Ve vši Domnine, stejně jako v celé Rusi, sleduje lid s úzkostí zhoubné spory a boje o carský trůn. Po prvním Lžidimitriji, zavražděném při povstání Vasilije Sujského, uchvátil vládu tento bojar. Proti němu vystoupil nový Lžidimitrij a s pomocí polských vojsk vtrhl na Rus. Synovec Vasilije Sujského, Skopin postavil se proti němu s pomocí vojsk švédských, byl však poražen polským králem Zikmundem třetím, který dosadil na carský trůn svého syna Vladislava. Lžidimitrij byl úkladné zavražděn a polské armády, spojené s vojsky švédskými, drancovaly celou Rus. Tehdy vzniklo v Nižním Novgorodu lidové povstání, vedené Kuzmou Mininem. V této době žalostného stavu Rusi, vydrancované a na všech hranicích ohrožované, začíná děj Glinkovy opery. Lid, shromážděný okolo nejváženějšího z vesničanů, Ivana Susanina, radostně oslavuje úspěch povstání, Susanin však má špatné zprávy. Polská vojska znovu táhnou na Rus. Odkládá proto i svatbu své sestry Antonidy. Když však přichvátá Antonidin snoubenec Sobinin se zprávou, že novým carem byl zvolen Michal Romanov, od něhož si všechen lid slibuje konec "licholetí" a všech útrap, dovoluje Susanin, aby se svatba Antonidy a Sobinina konala ihned.

2. dějství:  V táboře Zikmundově je zprvu veselo. V domnění, že moc polských vojsk nemůže už nic ohrozit, koná se tu dokonce nádherný ples. Přichází však nečekaná zpráva o porážce polských žoldnéřů u Moskvy a o zvolení cara. Tu se Zikmund rozhodne a rozkáže, aby polští vojáci unesli Minina z osamělého kláštera, kde pávě dlí a odvlekli ho do zajetí.

3. dějství:  V domě Susaninově se připravuje svatba. Zda se, že je vše v pořádku, Susanin mile rozmlouvá s Vanou, kterého přijal za vlastního a který je oddaným bratrem Antonidě a synem Susaninovi. V tom však vtrhnou do Domnina polští žoldnéři a nutí Susanina o kterém vědí, že krajinu nejlépe zná, aby jim ukázal cestu do ležení Mininova. Susanin odmítá, ale když vidí, že by se žoldnéřům stejně neubránil, pošle tajně Vanu, aby vzbouřence varoval a sám se rozhodně jít s polskými vojáky. Předstírá, že ho k tomu vede bohatý úplatek, ve skutečnosti však předpokládá, že se mu podaří svést žoldnéře s cesty, byť za cenu vlastního života.

4. dějství:  Před klášter se celý zchvácen přižene Vana. Kůň pod ním padl, ale on dosáhl cíle. Vzbouří celý klášter a varuje všechny před nebezpečím. Uprostřed hlubokého lesa, v bouří a vánici bloudí polští vojáci, svedeni z cesty Susaninem. Konečně poznávají, že byli oklamáni a jejich zášť se ve vzteku vybije na statečném muži. Ubijí ho k smrti.

5. dějství: Před Kremlem shromažďují se zástupy, aby oslavily záchranu Rusi před dalšími útrapami. Jsou zde i Sobinin s Antonidou a Vanou, teskníce po Susaninovi a přece hrdí na jeho čin. Jim také vzdává hlavní poctu všechen lid i jeho zástupci Minin jako těm, v nichž ožívá statečný Susanin.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ondřej Zienert dne 28.2.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.