Rusalka

Velká opera o 4 dějstvích

skladatel: A.S.Dargomyzskij
libreto: A.S.Dargomyzskij
premiéra: 4.5.1856 Petrohrad

1. dějství: Nataša a její otec mlynář čekají na příchod knížete. Starý domlouve dceři, aby od svého nápadníka vyžadovala svatbu a odmítne-li, alespoň bohaté dary, aby sobě i otci pomohla z chudoby. Nataša však nemyslí na svůj prospěch, miluje knížete z celého srdce a je jen stísněná jeho zřejmými rozpaky. Knížete nebaví ani bujné zpěvy a tance vesničanů a konečně Nataša přizná, že ji opustí a ožení se "podle svého stavu". Nešťastná Nataša mu vyznává, že bude matkou, ale kníže, dravá šelma se srdcem kamenným, přece odchází, zanechávaje jí šperky a peníze. Nataša si zoufá, vyčítá otci, že o ní špatně dbal a špatně ji vychoval a ze zoufalství se utopí.

2. dějství: V knížecím paláci se slaví svatba knížete s kněžnou. Tanec a zpěv je náhle přerušen z davu dívek písní jakoby Natašinou. Kníže je zneklidněn, jasně poznal Natašn hlas a slibuje trest tomu, kdo ji vpustil do zámku. Netuší, že Nataša je mrtvá a že se stala královnou rusalek a má tedy nad ním nadpřirozenou moc.

3. dějství: Kněžna si trpce ztěžuje své družce Olze na podivné chování svého manžela, který jakoby něčím hnán, stále kdesi bloudí. Když se od myslivce doví, že kníže se obyčejné toulá po březích Dněpru, vydá se za ním. Na břehu Dněpru tanci sbor rusalek a zpívá tajemné písně. Kníže sem skutečně zabloudil a setkává se s mlynářem, který nad smrtí dcery zešílel. Domnívá se, že je havran a jako havran vymáhá na knížeti zlato a hází je do Dněpru své dceři. Pro touhu po zlatě ji ztratil, zlato jí tedy dává. Knížete však přece poznává a vrhá se na něho. Jen družina zachrání knížete před smrtí.

4. dějství: Na dně Dněpru posílá Nataša, královna rusalek svou dcerku Rusalicku, aby pečovala o svého děda, starého mlynáře a dává ji i jiný úkol: má přivést dolů na dno knížete. Rusalicka úkol splňuje. Knížeti, jenž opět bloudí po břehu, vypravuje o své matce a předstírá její stálou lásku k němu. A tu kníže, přes odpor kněžny i Olgy, které jej sem následovaly, se nechá Rusalickou a starým mlynářem strhnout do řeky.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ondřej Zienert dne 28.2.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.