Piková dáma

Opera o 3 dějstvích

skladatel: Cajkovskij
libreto: Modest Cajkovskij podle A.S.Puskina
premiéra: 19.12.1890 Petrohrad
 

1. dějství: Na jaře v Petrohradě s konce 18. století setká se v krásném parku mladý důstojník Herman se svými přáteli. Svěřuje se jim, proč je v poslední době zasmušilý a podivný. Touží po neznámé dívce, o které ví jen, že je ze vznešených kruhů a proto pro něho nedosažitelná. Náhle ji však uvidí mezi návštěvníky parku v průvodu starší vznešené dámy a dovídá se, že je to Elisa se svou babičkou hraběnkou, přísnou, odpuzující stařenou. Herman se dovídá, že Elisa je zasnoubená s knížetem Jeleckém a je jat divou žárlivostí. Elisa je setkáním s Hermanem vzrušená. Všimla si již několikrát, že ji sledoval tento podivný, zvláštním kouzlem na ní působící člověk. Také hraběnka na něho hledí, s podezíravým tušením neštěstí. Proč se ale této přísně stařeně říká" piková dáma"? Jeden z důstojníků vypravuje, že hraběnka bývalá v mladí vášnivou hráčkou karet. Když kdysi v Paříži prohrála vše co měla, zachránil ji jakýsi šlechtic tím, že za milostné dostaveníčko ji prozradil tři karty, které ji přinesou štěstí. Hraběnka skutečně vyhrála celé jmění. Prozradila pak tajemství svému muži, pak se zjevil ďábel a pohrozil jí, že zemře, jestliže ještě třetí člověk hnán láskou, se od ní doví ony tři karty. V duši Hermanově vzbudí vyprávění rozechvění, stupňující jeho žárlivost na Jeleckého. V komnatě Elisy se baví několik jejich přítelkyň, ale Elisa je zamyšlená a ještě tísnivěji cítí svou samotu. Bývala šťastná s Jeleckým, teď však ji v myslí stále pronásledují oči Hermanovy. Zděšená vidí ho najednou stát před sebou, když se pak oknem vkradl do její komnaty a slyší jeho bouřlivé vyznání lásky. Hraběnka zaslechne hluk, překvapí Elisu ještě bdící a pohled na ni připomene Hermanovi, skrytému v pokoji, pověst o kartách. Láska k Elise s touhou získat jí pomoci peněz se v něm smísí. V sobecké bezohlednosti klade svůj osud do Elisiných rukou a vymůže z ní přiznání lásky.

2. dějství: Na maškarním plese brzy na to setkává se Elisa se svým snoubencem, jenž dobře cítí, že Elisa se mu vzdaluje a chladne ve svém citu k němu. Elisa je již celá v zajetí Hermana a on je stále pronásledován vidinou tří karet, jež by mu daly bohatství a s ním i Elisu. Nikdo netuší jaké drama se rozvíjí pod společenskou přetvářkou. Elisa je rozhodnuta, že se vymaní z pout společenské konvence. Dá Hermanovi klíč od tajných dveří, vedoucích ložnicí hraběnky do její komnaty. Nechť tam Herman počká, než se Elisa vrátí z plesu. Chce mu náležet. Herman skutečně vejde do hraběnčiny ložnice. Nemá však sílu jít dále. Jako omámen hledí na hraběnčin obraz a rozhodnut vyrvat jí tajemství karet, skryt za záclonou,
vyčkává jejího návratu. Konečně se obě ženy vracejí. Elisa odejde do své ložnice a hraběnka, usazená na své pohovce, usne. Procitne úděsem. Před ní stojí muž, jenž ji v parku svým pohledem vyděsil. Žádá na ní tajemství tří karet. Hraběnka zděšením není schopna slova. Herman jí zapřísahá, prosí a nakonec hrozí pistolí. Tu se však hraběnka kácí mrtvá. Přivábena hlukem vejde Elisa. Tedy jen k vůli výhře v kartách a z hnusné touhy po Hermana z vraždy a odhání ho od sebe.

3. dějství: V kasárnách čte Herman Elisin dopis. Uklidnila se a znovu věří v jeho nevinu. Zve ho k domluvě na nábřeží Něvy. Hermana však ani vzpomínka na Elisu nevybaví z utkvělé myšlenky na mrtvolu hraběnky. Ve svých, už šílených představách vidí náhle vstoupit hraběnčin stín a slyší slova: trojka, sedma, touš. Jako šílený přižene se Herman o půlnoci na nábřeží, kde Elisa naň nekonečně dlouho čeká. Šťastná ho konečně objímá, odhodlána jít s ním třeba až na kraj světa, ale slyší jen výzvu, aby s ním šla do herny. Herman ji divokém rozechvění líčí návštěvu mrtvé hraběnky a tu Elisa poznává, že Herman skutečně zavinil hraběnčinu smrt. Vidí, jak se hroutí celá její představa o štěstí a jak marně se snažila o nový
svobodný život. V lásku Hermanovu už nevěří. Zoufalá svým zklamáním vrhá se do řeky. Další děj se odehrává v herně, kde je i Jeleckij, zasmušen, že Elisa zrušila své zasnoubení s ním. Tuší proč a když se do herny přiřítí Herman, je připraven se s ním bít. Ale Herman chce jen hrát. Sází všechny své peníze na trojku a vyhrává. Zdvojnásobí sázku na sedmu a vyhrává opět. Tu vstoupí do hry Jeleckij. Herman sází na touš a prohrává všechno. V kartách nemá touš, ale pikovou dámu. V její tváří vidí jízlivý pošklebek hraběnky. Zdá se mu, že se znovu zjevuje její duch. Dohnán k šílenství, probodne se a teprve umíraje ujasňuje si vše a prosí Jeleckého i Elisu o odpuštění.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ondřej Zienert dne 28.2.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.