Mazepa

Opera o 3 dějstvích

skladatel: Cajkovskij
libreto: V.P.Burenin
premiéra: 1.2.1884 Moskva
 

1. dějství: Za krásného dne zvou dívky dceru Kocubejovu Marii, aby s nimi jela na řeku, ale Marie odmítá. Nemůže odejít s domů, když je u nich návštěvou hejtman Mazepa, jenž podivnou silou, ač už téměř stár, spoutal její srdce. Zvítězil v ní i nad Andrejem, kdysi Mariin milý. Marie přiznává Andrejovi, že ho nemá tak ráda jako dříve a loučí se s ním, ač ještě netuší, že i Mazepovi se zalíbila svou krásou a líbeznosti a že o ní žádá Kocubeje. Kocubeje dlouho odmítá poukazem na Mazepovo stáří a považuje tyto námluvy za zneuctění Mariino. Tu Mazepa vzplane hněvem a vyhrožuje Kocubeji svou moci. Kocubej znovu odmítá i když se dovídá, že Marie skutečně Mazepu miluje. Hádkou obou starců jsou strženy i jejich družiny do bitky. Marie se vrhne mezi otce a Mazepu a na otázku, zda skutečně je svolná odejít s Mazepou z domů, souhlasí. Tu ji Mazepa strhne k sobě na koně a odcválá. V domě Kocubejově panuje nářek. Matka Ljubov i Kocubej a všichni přátelé se rozhodují pobouřit celou Poltavu proti Mazepovi za jeho násilnictví. Kocubej jim svěřuje, co dříve v dobách přátelství zvěděl od Mazepy: že se spolčuje se Švédy proti vlasti a caru Pertu. Andrej se nabízí, že správu o spiknutí Mazepově doručí do Moskvy.

2. dějství: Poselství do Moskvy nemělo dobrý výsledek. Car neuvěřil zprávě Andrejově, dal jeho i Kocubeje uvěznit a vydal je do rukou Mazepových. Kocubej setrvává ve vězení, neboť na mučidlech byl přinucen k doznání všech vin, které na něho Mazepa nahrnul. Jedno však odmítá prozradit: skrýši, v níž ukryl svoje bohatství. Právě o ne však Mazepovi jde nyní nejvíce, protože potřebuje peníze na další vydržování svých vojsk. Dává proto Kocubeje znovu mučit. Mazepa ve svých síních přemítá o své lásce k Marii a rozhoduje se, že Kocubeje je nutno navždy umlčet. Marie Mazepovi vyčítá, že ji stále opouští, snad pro jinou ženu a on ji na to svěřuje své tajemství: je blízko velká bitva a Mazepa zamýšlí odtrhnout Ukrajinu od Ruska a sám vládnout. Král švédský a polský nabízejí mu k tomu svou pomoc. Marie mu slibuje věrnost až do hrobu. Náhle se však u ní objevuje matka, jenž se sem za noci tajně vkradla a sděluje Marii, že její otec bude podle rozhodnutí Mazepova časně ráno popraven. Marie spěchá za Mazepou, aby prosila za otce. Za městem na popravišti čekají kozáci na vykonání popravy. Jeden přiopilý zpívá svou bujnou písničku až do chvíle, kdy přijíždí Mazepa se svou družinou a kdy Kocubej a jeho nejvěrnější druh Jiskra vstupují na popraviště. Marie s matkou přišly pozdě.

3. dějství: V bitvě u Poltavy byl Mazepa poražen a musí prchat jako štvanec. Dostane se až do sadu u Kocubejova domů. Setká se tu s Andrejem, který v boji marně hledal příležitost k utkání s Mazepou. Mazepa ho však předejde a těžce ho zraní střelou že své bambitky. Při dalším útěku však Mazepu zadrží zjev Marie, která zešílela hrůzou ze smrti otce. Nepoznává svého muže a on, jemuž je přece jenom vlastní hlava dražší než Marie, nakonec ji opouští a prchá před svými pronásledovateli. Marie nachází těžce raněného Andreje, klade jeho hlavu na svůj klín a v podvědomí poznávajíc druhá svého dětství, zpívá mu ukolébavku do věčného spánku.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ondřej Zienert dne 28.2.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.