Čarodějka

Opera o 4 dějstvích
skladatel: P. I. Čajkovskij
libreto: J. Spazinskij
premiéra: 1.11.1887 Petrohrad

1 dějství: V hostinci na břehu Oky vládne mladá hostinská Nastasja, zvaná "kmotra". Její krása a veselost okouzluje všechny hosty. Proto ji žárlivé ženy obviňují z čarodějství. To je vítanou příležitosti písaři Mamyrovu, aby se pokusil zmocnit se Nastasjina jmění. Štve místodržitele, knížete Kurijateva, proti "čarodějce". Kníže se však chce sám dopátrat pravdy a přijde s Mamyrovem do hostince. Je skutečně očarován, ale Nastasjinou krásou a bystrostí. Kníže daruje Nastasje prsten a na její žádost dokonce rozkazuje Mamyrovu, aby tančil spolu s blázny a skomorochy.

2. dějství: Mamyrov rozvzteklen za své pokoření a zesměšnění, prozrazuje v sadě místodržitelského paláce staré kněžně, že její muž upadl do osidel čarodějčiných. Stará kněžna žárlivě střežíc důstojnost svého rodu a hodnosti, rozhodne se, že čarodějku odstraní a že vyhledá pomoc u čaroděje Kudmy. Dojde k rozhovoru kněžny se synem kněžicem Jurijem. Jurij cítí rozpory mezi rodiči, ale kněžna mu skrývá jejich příčinu. Za to mezi ní a knížetem se rozpoutá ostrá scéna. Srazí se tu dva vyhraněné, despotické charaktery a knéže hrozí, že dá kněžnu zavřít do kláštera, bude-li mu překážet v jeho záměrech. Při náhlé rozepři s Mamyrovem, proti němuž se zastal pronásledovaného lidu, Jurij se dozví podstatu sporu mezi rodiči a přísahá, že obhájí matčinu čest zabitím svůdné čarodějky.

3. dějství: Kníže zatím v hostinci donucuje sliby, hrozbami a nakonec i násilím Nastasju, aby se vzdala jeho lásce. Nastasja však jej odmítá a hrozí, že se raději zabije. Kníže konečně vztekle odejde a Nastasja si může vyslechnout varování své družky i svého strýce, že kněžic Jurij ji chce zničit. Nastasja se ale nebojí smrti z ruky toho, koho už dávno miluje. Jurij skutečně vpadne do Nastasjiny ložnice, ale když slyší Nastasjino čisté a oddané vyznání lásky, mění se i jeho nenávist v lásku, a mladí lidé si padnou do náručí.

4. dějství: Závěrečné dějství začíná loveckou scénou. Jurij se rozhodl uprchnout s Nastasjou. Kněžna, která se stále domnívá, že Nastasja svádí starého knížete, hledá v doprovodu tuláka Pajsije radu u čaroděje Kudmy a koupí od něho jed. Právě vhod, objevuje se v člunku na řece Nastasja, čekajíc na Jurije. Kněžna, převlečená za venkovanku, podává jí otrávenou vodu. Příliš pozdě objeví se Jurij. Nastasja mu umírá v náručí. Kněžna překvapena, že Nastasja nemilovala jejího muže, ale kněžice, lituje svého činu. Ale Jurij, zničen bolesti nad Nastasjinou smrti, se matky zříká. Právě v nejtragičtější chvíli přibíhá i kníže. Domnívaje se, že Jurij mu Nastasju odloudil, vrhá se na syna a zabíjí ho. Pronásledován kletbami kněžny a výsměchem Kudmy zešílí.