Rumunsko


Flag description

three equal vertical bands of blue (hoist side), yellow, and red; the national coat of arms that used to be centered in the yellow band has been removed; now similar to the flag of Chad, also resembles the flags of Andorra and Moldova

Popis vlajky

Tři svislé pásy modré (vztyčená část), žluté a červené barvy. Dříve byl uprostřed žlutého pásu umístěný národní erb, ale byl odstraněn. Nyní je podobná vlajce Čadu, a také je podobná vlajkám Andorry a Moldávie.