Moldavsko


Flag description

same color scheme as Romania - three equal vertical bands of blue (hoist side), yellow, and red; emblem in center of flag is of a Roman eagle of gold outlined in black with a red beak and talons carrying a yellow cross in its beak and a green olive branch in its right talons and a yellow scepter in its left talons; on its breast is a shield divided horizontally red over blue with a stylized ox head, star, rose, and crescent all in black-outlined yellow

Popis vlajky

Moldavská státní vlajka, stejné barevné schéma jako u vlajky Rumunské. Tři rovné svislé pásy modré (vztyčená strana), žluté a červené barvy. Znak ve středu vlajky je zlatý orel, jeho obrysy jsou vyjádřeny černou barvou s červeným zobákem jenž nese žlutý kříž a drápy které svírají po pravé straně zelenou olivovou ratolest a po levé žluté žezlo. Na jeho hrudi je štít rozdělený horizontálně červenou,dole modrou barvou se stylizovanou býčí hlavou, hvězdou, růží a srpem vše ve žluté barvě obtažené černou.