Vodohospodáři: V Praze byla pětisetletá povodeň, zprávy byly včas

    PRAHA 21. srpna (ČTK) - Praha zažila v minulých dnech pětisetletou povodeň, čímž byly překonány všechny historické rekordy i prognózy. Vodohospodáři jsou přesvědčeni, že přírodní katastrofě takových rozměrů čelili nejlépe, jak mohli, a o povodňové situaci, kterou v takových rozměrech ještě nikdo z nich nezažil, informovali přesně a včas.
    Ředitel Povodí Vltavy Petr Hudler na dnešní tiskové konferenci řekl, že lepší informovanost nebyla možná. "Absolutní protipovodňová ochrana neexistuje," dodal. Vyzdvihl, že v Praze a okolí si velká voda nevyžádala žádný lidský život a evakuace desetitisíců obyvatel se obešla bez větších problémů. "Škodám na majetku nešlo předejít," prohlásil.
    Reagoval tak na vyjádření pražského primátora Igora Němce (ODS), který svedl odpovědnost za špatné informace právě na Povodí Vltavy. "Tady na Povodí Vltavy je dům plný odborníků, v různých funkcích jinde sedí politici," poznamenal. Také ředitel závodu Dolní Vltava Pavel Uher, který byl členem krizového štábu hlavního města, je přesvědčen, že metropole měla informace o blížící se povodni s dostatečným předstihem.
    Uher připustil, že ještě minulé úterý večer se zdálo, že v noci bude Vltava stoupat zvolna. V průběhu večera a noci se ale ukázalo, že nárůst je daleko prudší, na což vodohospodáři a členové krizového štábu vzápětí reagovali a vyhlásili evakuaci Starého Města. Voda se zastavila 24 centimetrů pod horní hranou protipovodňových bariér chránících tuto části města. "To, co se povedlo v Praze, nemá ve světě obdoby," prohlásil ředitel odboru krizového řízení města Petr Beran.
    Vodohospodáři navíc upozornili, že v Praze byl už ve čtvrtek 8. srpna vyhlášen druhý povodňový stupeň, pohotovost. Podle toho se měli majitelé a provozovatelé firem a institucí včetně zoologické zahrady zařídit. Problém trojské zoo navíc podle nich není to, kolik má na evakuaci času, ale to, že pavilóny slonů, šelem a opic leží v zátopovém území.
    Hudler prohlásil, že v případě takové živelní pohromy, s níž neměl nikdo zkušenosti, by se neměl hledat viník, pokud nikdo neudělal chybu. Správci řeky a přehrad vltavské kaskády podle něj statečně čelili obrovským přívalům vody a průtok regulovali tak, aby chránili především životy a zdraví občanů a na minimum omezili škody na majetku.
    Zatímco Prahou se valila minulý týden pětisetletá povodeň, přítok do Orlické přehrady dokonce přesáhl desetitisíciletou povodeň. Vltava kulminovala v Chuchli ve středu 14. srpna kolem 13:00, kdy hladina řeky dosáhla výšky 785 centimetrů. Za normálních okolností je to jen 66 centimetrů. Korytem řeky tehdy protékalo třicetšestkrát více vody než obvykle.
    Velkou zásluhu tom, že záplavy neměly ještě ničivější následky, přičítají vodohospodáři vltavské kaskádě. Přehrady umožnily získat čas k zastavení plavby, uvolnění náplavek či odtažení lodí do přístavů. "I kdyby všechny přehrady a zásobní prostory v povodí Vltavy byly zcela prázdné, byly by schopny pojmout zhruba jednu miliardu kubických metrů vody. Na území západních a jižních Čech však spadlo ve velmi krátkém čase kolem tří miliard kubických metrů vody," uvedl Hudler.